Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

Лечебни методи

Инсулин-потенцирана терапия

Биомагнитна терапия с магнитни двойки

Термотерапия

Електрохимично лечение на туморни ...

Нашата мисия

Нашата мисия е да съчетаем методите на традиционните и алтернативните медицински терапии с цел повишаване на ефективността на лечението и профилактиката на хронични и онкологични заболявания. Осигуряването на високо качество на живот, както и максималното му продължаване са точно толкова съществена цел, колкото и същинското лечение.

Информация

Защо и как здравната система ни ...
Проф. Аврамов: И здравите, и ...
Д-р Христо Дамянов дава отговор ...
Д-р Дамянов: Успяхме да преборим ...

Разработване на иновативна интегрирана система за персонализирана диагностика и лечение на онкологични заболяванияИНСТИТУТА ПО ЕЛЕКТРОНИКА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.