Защо и как здравната система ни поддържа болни... докато ни убие

Защо и как здравната система ни поддържа болни... докато ни убие

За пореден път, бюджетът на здравната каса се мярна като мимолетен обект на общественото внимание. Въпреки изключителната важност на проблема, въпреки че „от всички форми на неравенство несправедливостта в здравеопазването е най-шокиращата и най-нехуманната“, както се провикна Мартин Лутер Кинг. Всички централни медии поканиха представители на Касата, със стандартния въпрос – „ще се подобри ли здравеопазването в България, след като още 395 милиона лева се изсипат в нереформираната система?“. Отговорът беше „безапелационно НЕ!“. В студиото на "Още от деня" проф. Григор Димитров, главен експерт в БСК и член на Надзорния съвет на НЗОК отбеляза, че в приетия бюджет няма нищо ново. „Структурата е от последните шест години, съотношенията са същите, относителните дялове са същите, т.е. нищо ново не се случва и тези пари ще се разпределят по същия начин“. Адвокат Андрей Дамянов – също член на Надзорния съвет на НЗОК и представител на Националната пациентска организация заяви пред БНР, че силно се съмняват, че този бюджет ще работи в полза на пациента, защото харченето на тези средства е поставено под въпрос. Единодушно е мнението, че е изградена икономически неефективна здравна система, в диаметрално противоречие с всички съвременни научни, организационни, административни и икономически тенденции за редуциране на болничните легла и провеждане на лечението на извънболнична основа. Според проф. Григор Димитров – „80 на 100 от разходите на Здравната каса са за болнична помощ и за лекарства. В страните на ЕС средствата, които са за болнична помощ, не са повече от 27-28%, в България 60 %. Средствата за лекарства в другите страни са между 18 и 20%, в България са 30%, т.е. ние парите за Здравната каса ги даваме главно за болнична помощ“. Преди повече от две години, общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова обяснява пред Bloomberg TV Bulgaria, много ясно, организацията на „здравните грижи“ - "Обърнатата пирамида" в здравната система води до тежко натоварване на болничната помощ, защото в болниците се извършват елементарни неща, които биха могли да се направят и в извънболничната помощ. Доболничната помощ е много осакатена от дейностите, които може да осъществи, от лимитите, които при нас се налагат първично и няма как да бъдат нарушени по никакъв начин. Като свършат парите от какво почваме да пестим – от профилактика и превенция. Всичко това води до свръххоспитализации и влече след себе си милионите, които се натрупват. Когато няма качествена профилактика, това води до късно откриване на много голяма част от заболяванията, то пък води до тежка хоспитализация – дълга и продължителна, която не е в интерес на никого, най-вече на пациента“, пояснява д-р Николова. Експертите са единодушни, че единственото обяснение на порочните практики е липсата на политическа воля за реформи в здравната система, поради което продължава натрупването на проблемите в нея. На базата на десетилетния ми личен опит от работа с лечебните структури, на всички нива, включително като управител на онкологичен медицински център, изразявам пълно съгласие, че огромните проблеми на здравеопазването са резултат на последователна политика, но моят прочит на здравния бюджет е по-различен. Според мен, организирана престъпна група, с най-висока политическа протекция, се стреми към следните цели и в значителна степен е постигнала:

1. Организационна и финансова ликвидация на профилактиката, като основна сфера на медицинската практика.
2. Организационна и финансова ликвидация на всички дейности по промоция на здравето и превенция.
3. Административно ограничаване на доболничната и извънболничната помощ, включително с методите на административната репресия.
4. Умишлена липса на нормативна регулация на състрадателното лечение и палиативните грижи на тежко и терминално болните.
5. Целенасочено възпрепятстване на въвеждането на нови и иновативни методи, които имат висок потенциал за намаляване на разходите за лечение.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.