Ензимотерапия

Ензимотерапия

ЛЕЧЕНИЕ С ЕНЗИМИ

Ензимите представляват биологични катализатори, които стимулират специфични химични реакции в организма. Животът и функциите в организма са невъзможни без наличието на ензимите произвеждани в него. В тялото на човека се произвеждат и функционират метаболитни ензими, които активно участват в различни процеси протичащи в него: мисловни и говорни функции, дишане, движение, имунни функции и др. В панкреаса, слюнчените жлези, стомаха и тънките черва се произвеждат храносмилателни ензими, които имат изключително важна роля в процеса на храносмилането и усвояването на необходимите хранителни вещества. Ролята и мястото на ензимите в процеса на поддържане на стабилно функционално и здравословно равнище са предмет на засилено внимание от страна, както на клиничната практика в медицината, така и на множество научни проучвания. Медицинската теория и практика отделя подобаващо внимание на използването на натрупаните познания върху възможностите за регулиране на множество функционални нарушения с помощта на ензими. Все по актуално става приложението на две основни групи ензими, оказващи съществено влияние върху цялостното здравословно състояние на организма: растителни ензими и панкреасни ензими.

Ензими от растителен произход

В суровите хранителни продукти от растителен произход се съдържат множество важни ензими, които играят съществена роля в процеса на храносмилане в стомашно-чревния тракт. Употребата на сурови храни води до един първоначален процес на храносмилане от съдържащите се в тези храни ензими, което съществено подпомага работата на собствените ензими, произвеждани от храносмилателната система. Топлинната обработка на храните води до унищожаване на растителните ензими и натоварва собствената ензимна система на организма. Дефицитът на растителни ензими в храненето води до възпалителни процеси, хипертрофия на панкреаса, нарушения във функциите на червата, черния дроб и имунната система. Практическият опит на лекари, използващи за терапия растителни ензими показва, че множество функционални нарушения и заболявания могат успешно да се повлияят от прилагането на растителни ензими. Лечебният ефект се основава на подпомагане на храносмилателните функции на организма, намаляване натоварването на собствената ензимна продукция, подобряване усвояването от храните на жизнено важни витамини и минерали. Лечението с ензими и използването на сурова растителна храна може успешно да повлияе на инфекциозни и възпалителни заболявания вкл. гъбични инфекции, хронични и дегенеративни заболявания и др.

Панкреасни ензими

Ензимите, произвеждани от задстомашната жлеза са от животински произход и включват протеаза, амилаза и липаза, участващи в разграждането и усвояването съответно на протеини, въглехидрати и мазнини. Панкреасните ензими функционират в червата и в кръвта и подобно на растителните ензими подобряват усвояването на необходимите хранителни вещества и облекчават функциите на собствената ензимна система на организма. Освен това тези ензими имат и съществена роля в засилване на защитната роля на имунната система. В процеса на храносмилане, частично разградени белтъчни молекули преминават в кръвта. Имунната система на организма ги приема като чужди тела и реагира срещу тях като ги свързва с антигени изработени от нея в т.н. циркулиращи имунни комплекси. В здравия организъм тези комплекси се неутрализират от лимфната система но в случаите, когато не могат да се неутрализират и нивото им нараства, те причиняват алергични реакции и възпаления. В това отношение от значение е възможността панкреасните ензими да разградят циркулиращи имунни комплекси и да улеснят отстраняването им от организма през бъбреците. Панкреатичните ензими намират приложение за лечение на редица заболявания като инфекциозни и възпалителни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, мултиплексна склероза и рак.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.