Имунотерапия

Имунотерапия

Началото на модерната имунотерапия датира от 1980 г., когато в резултат на множество експериментални и клинични проучвания се достигна до критично натрупване на познания и се създаде една нова и перспективна клинична дисциплина в медицината.
Основната цел на имунотерапията е да подкрепи естествените защитни сили на организма за ограничаване и ликвидиране на редица инфекциозни и хронични заболявания, вкл. туморни заболявания.
Клиничните наблюдения за спонтанна, частична регресия на тумори, както и регресия в отделни случаи при не радикално отстранени тумори са основание за интензивни проучвания на ролята на имунната система в защита от туморното заболяване и търсене на възможности за стимулирането й. Научно е доказано, че различните тумори притежават туморно-свързани антигени и че наличието им в засегнатия организъм предизвиква ответни имунни реакции, чиято крайна цел е елиминирането на туморната клетка.
Многообразието и сложността на процесите, протичащи в имунната система, както и разнообразните собствени механизми за защита на туморната клетка от имунната система са сред основните фактори, които ограничават в известна степен приложението на имунотерапията при лечението на туморите. От друга страна съвременните достижения в областта на имунотерапията дават възможност различни имунотерапевтични методи успешно да се комбинират с традиционните методи на лечение.
Имунотерапията може да се използва в комплексното лечение на туморните заболявания както за лечение, така и за профилактика на рецидиви. Сред най-важните предпоставки за успеха от приложената имунотерапия са имунна компетентност на организма и максимално намалена туморна маса.
Според някои автори (J. Issels, W. Woeppel) за да се разчита на успех от имунотерапията предварително трябва да се проведе базисна терапия която нормализира регулаторните механизми в организма. Безкритичното използване на имуностимуланти може да доведе до прекомерно натрупване на антиген – антитяло комплекси които инактивират имунната система и водят до нежелани резултати.
Внимателното следене на индивидуалната реакция на пациента от лечението трябва да се провежда от опитни лекари. От успешно приложената имунотерапия може да се очаква преустановяване на туморния растеж и дори туморна регресия, което значително да подобри общото състояние на болния.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.