Биомагнитна терапия с магнитни двойки

Биомагнитна терапия с магнитни двойки

През 1988г Д-р Isaac Goiz Duran физиотерапевт от Мексико. поставя началото на нова медицинска наука Биомагнетизъм и изгражда теорията и концепцията на терапията с магнитни двойки (Biomagnetic pair), която е крачка напред, в познанията ни за влиянието на магнитното поле върху здравословното състояние на човешкия организъм.

Историята на това забележително откритие води началото си от научните проучвания на др. Richard Broeringmeyer в NASA, който установява и наблюдава лека деформация в тялото на космонавтите след завръщане от извънорбитален полет в космоса. Тези проучвания установяват връзката между липсата на електромагнитното поле на земята по време на полета със леко скъсяването на крайниците на космонавтите след завръщането им на земята. Прилагането на магнитотерапия възстановява това скъсяване. Изследвайки влиянието на биомагнетната енергия върху човешкото тяло се достига до извода, че органите и тъканите в човешкото тяло имат магнитна поляризация и това е свързано с рН (киселинност и алкалност) на тялото.


Др. Broeringmeyer използва техника от кинезиологията (мускулно тестване) за да определи поляризацията на органите. Изследвайки повърхността на тялото с магнити той установява, че поляризацията на тялото се манифестира с промяната в мускулния тонус или скъсяване на крайника.


Основавайки се на открития феномен от Др. Broeringmeyer, Д-р Isaac Goiz прави първия си опит да приложи магнитотерапия при болен с напреднал AIDS. Предвижвайки магнит по тялото на болния, той установява, че магнита поставен в областта на тимуса предизвиква скъсяване на десния край. Изхождайки от двуполюсната природа на магнитите и концепцията на Др. Broeringmeyer той продължава да скенира тялото с другия полюс на магнита и получава корекция на скъсяването, когато поставя магнита в областта на ректума отзад на гърба. Д-р Goiz оствя отрицателния магнит в областта на тимуса, а другия (положителен) в областта на ректума за един час, след което пациента е извикан за контролен преглед след една седмица. По време на прегледа се установява, че симптоматологията е отзвучала напълно, а последвалите контролни изследвания потвърждават липсата на инфекция. Така за първи път Др. Goiz разкрива двойната полярност на органите и възможността за деполяризация на биомагнитните полюси в органите с помощта на двойка магнити с различна полярност.


След този забележителен първи успех той продължава да скенира човешкото тяло в търсене на биомагнитния поляритет при което в последвалите години той открива повече от 250 магнитни двойки в различни области на тялото. Понастоящем практикуващите биомагнитната терапия разполагат с 920 магнитни двойки. Изследователската му и практична дейност изгражда теорията му за биомагнетизма в основата на която е, че в човешкото тяло има две специфични области, които са енергетично свързани и резонират една с друга, като едната от тях е позитивана с кисело рН, а другата с негативно и алкално рН.


В здравия организъм биоенергията е балансирана и неутрална. В случаите на нарушение на поляритета в организма засегнатата област става или алкална или кисела. В случаите с хиперацидитет (ниско рН) протичат процеси в насока на дегенеративни заболявания, които обичайно протичат без симптоми. В противоположност в областта с повишена алкалност (високо рН) протичат процеси водещи до оток, подуване и възпаление с основен симптом болка.


Негативно заредената област е свързана с алкализация, подуване и възпаление. В позитивно заредената област протичат процеси на редукция и дегенерация. Въздействието на магнитите прекъсва резистентността между двете части на поляритета и възстановява динамичното енергетично ниво.Поставянето на позитивен заряд в областта на позитивна патологична област води до промяна в рН от ацидитет към неутралност, а негативния заряд в негативната област намалява алкалността до неутралност.


Според Др. Goiz позитивния и негативен заряд в дадена област е индикация и за наличие и натрупване на вируси и бактерии, както и формиран туморен процес. Според него вируси и гъби са в симбиозна връзка, а бактериите с паразити. Бактерии и вируси резонират помежду си, което причинява заболявания, като един от тях е патогенен а другия непатогенен в зависимост от специфичното заболяване. Бактериите и паразитите живеят и се развиват в алкална среда, а вируси и гъби в кисела среда. На базата на тези теоретични съображения той изгражда своята система за терапията с магнитни двойки (Biomagnetic pair therapy).


Лечебния процес включва две основни компоненти – скениране на тялото с оглед откриване на магнитни двойки в различни области на тялото с нарушен поляритет, след което се преминава в лечебната фаза при която се поставят перманентни магнити, които престояват в продължение на 25- 30 мин.


При скенирането се поставя отрицателен магнит върху някоя от стотиците точки в тялото, които изграждат биомагнитните двойки . Ако тялото реагира това означава, че е установен патологичен проблем . При реакция на организма десния крак се скъсява , което лесно може да се открие чрез сравняване на ръба на двете петите . Практикуващият поставя магнита върху точка , например на надбъбречната жлеза от дясно, и след това се проверява дължината на краката . Ако десния крак свива тогава лекар знае, че е установен проблем и ще постави друг положителен магнита в съответната кореспондираща точка.
Проучванията на Др. Goiz систематизират и представят връзката на симптоматологията и различни инфекции с определени точки с нарушен поляритет. Скенирането на тялото спомага за откриване на специфични вируси , бактерии , гъбички и паразити, които – според Др. Goiz – намират в тялото своите алкални или кисели ниши за оцеляване, а чрез резонанс ефект , се получава терапевтичен ефект при почти всички заболявания.


След повече от 25 години практика Др. Goiz е индентифицирал повече от 250 биомагнитни двойки които покриват повечето от нарушенията на жлезите с вътрешна секреция, хронични заболявания, тумори HIV и инфекциял. До в своята практика той е лекувал с успех повече от 350 000 пациенти, като е обучил повече от 20 000 лекари и практикуващи алтернативна медицина от множество страни.


През м. май 2009 г., Др. Goiz, е поканен от д-р Raymond Hilu от Hilu Institute в Марбея , Испания за да се тества клинично неговата Biomagnetic Pair теория при 265 пациенти. След завършване на проучването Др. Hilu споделя, че получените резултати са несъмнен успех и това един от най-ефективните методи за лечение използван в цялата му медицинска практика.
Простотата на лечението и липсата на каквито и да е странични ефекти са едни от най-важните предимства на метода. Успехи от лечението са получени дори и в някои от случаите при които диагнозата на Др. Goiz се различава от клиничната диагноза. Проследените клинични параметри и изследванията на кръвта потвърждават теоретичните констатации за антибактериално, противовирусно и антипаразитно въздействие на биполярната магнитотерапия.


Повече от 80% от изследваните кръвни тестове показват наличие на паразити, които се скенират при биполярната магнитотерапия. Изследванията на кръвта също потвърждават промяната и към нормализация на рН и то в рамките на 15 минути. Въпреки, че при лекуваните болни е проведена само една процедура само при няколко болни не е отчетено подобрение. Не са установени каквито и да е странични ефекти.


Най-добри резултати са получени при пациенти с мултиплена склероза като при тези с напълно загубена възможност за движение след лечението са могли да станат от леглото и да се движат. При пациентите с рак е наблюдавано забележимо подобрение което е в прогрес. Особено добри резултати са отчетени при болни с рак на простатната жлеза при всички от които е регистрирано значително намаляване на стойностите на туморния маркер PSA. 

Натрупания до момента опит от практическото приложение на биполярната биомагнитна терапия показва, че значими резултати могат да се очакват при следните заболявания: Алергии Анемия Астма СинузитАкне, Мигрената, СПИН, Аритмия, Диабет, Грипна инфекция, Хронична умора, Херпес, Фибромиалгия, Алцхаймер, Рак (без предшестваща химио и лъчетерапия), Болки по гръбначния стълб, Артрит, Ревматизъм,Нарушена циркулация, Храносмилателни смущения, Белодробни заболявания, Кожни заболявания, Менструални нарушения, Дисфункция на жлезите с вътрешна секреция, Стрес, Киселини, Паркинсон, Висок холестерол Импотентност, Хепатит, Сексуалната разстройства, Безплодие, Менингит, Язви, Депресия, Емоционални проблеми и много други.

В нашата страна метода до момента не е популярен и не се прилага. След едно обстойно проучване ние решихме да включим метода в нашата лечебна практика. След проведен курс на обучение от Др. Goiz на наш служител през м. март 2014г. в Конкорд, САЩ ние сформирахме екип за приложението на метода и започнахме приложението му при пациенти с хронични заболявания.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.