Инфузионна терапия

Инфузионна терапия

ИНФУЗИОННА ТЕРАПИЯ С ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ЕКСТРАКТИ

Рационалното хранене на болните е от важно значение за крайния изход на лечението. Дори и при видимо здрави хора, редица тъкани и органи, могат да са с изчерпани нива на жизнено важни хранителни елементи и това е предпоставка за възникване на различни хронични заболявания. Нерационалното хранене, използването на непълноценни храни, стрес, химически отравяния и някои заболявания на стомашно-чревния тракт, при които е нарушена абсорбцията на необходимите хранителни вещества са честа причина за хранителен дефицит. Той не винаги е възможно да се коригира с приемането на хранителни вещества през устата. Инфузионната терапия с витамини, минерали и екстракти дава възможност бързо да се възстанови хранителния баланс в организма, да се подобри функционалното състояние на редица органи и системи, вкл. имунната система и да се очисти организма от токсични продукти. Намалява се възможността за увреди и усложнения от възпалителни и инфекциозни заболявания.
При тази терапия в кръвоносната система по венозен път се вливат различни разтвори, съдържащи най-често високи дози от Витамин С (25,0 и повече грама), различни витамини от групата на Витамин В, минерали (цинк, магнезий, желязо и др.) и някои аминокиселини. Продължителността и броя на вливанията са различни за отделните случаи, но обикновено се използват 8–10 инфузии (вливания). В зависимост от резултата от лечението и хода на заболяването може да се наложи и допълнително поддържащо лечение. Подходящи за инфузионна терапия са следните заболявания: инфекциозни заболявания, хронична умора, фибромиалгия, автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, Лупус), туморни заболявания, възпалителни заболявания на червата (болестта на Крон, улцерозен колит) и др.

ЛЕЧЕНИЕ С ВИСОКИ ДОЗИ ВИТАМИН С


Витамин С (аскорбинова киселина), е изолиран като самостоятелна молекула в края на 1920 г. от Albert Szent - Gyorgyi. Синтетичното му производство започва през 30-те години на XX век, като същевременно се установява, че дори при приложението на високи дози липсва токсичност.
Механизмът на въздействие на високите дози витамин С е свързан с:
1. образуване на колагенова капсула около злокачествените клетки.
2. стимулиране на имунната система по различни пътища.
3. явява се защитна субстанция срещу много химични и физични канцерогени, онкогенни вируси. 
4. участва в редица биологични процеси, за които се смята, че са отговорни за борбата на организма със злокачественото заболяване.
5. повишеният прием е от значение, както за профилактика, така и за лечение на ракови заболявания.
6. аскорбиновата киселина има уникално предимство пред останалите медикаменти, използвани при лечението на рака – практически пълна безопасност
Препоръчителната дневна доза на витамин С при здрави индивиди е 45 мг/ден.
В зависимост от резултата от лечението и хода на заболяването може да се наложи и допълнително поддържащо лечение. 
Показанията за приложение на този вид терапия са следните: 
• инфекциозни заболявания, 
• хронична умора, 
• фибромиалгия, 
• автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, лупус еритематодес), 
• туморни заболявания, 
• възпалителни заболявания на червата (болестта на Крон, улцерозен колит) и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИТАМИН С ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Ewan Cameron, Linus Pauling, Brian Leibovitz
(Ascobic Acid and Cancer: A Review)

Двукратният носител на Нобелова награда Linus Pauling заедно с д-р. Ewen Cameron са провели проучване. Което доказва, че венозното приложение на 10 гр. витамин С увеличава преживяемостта на пациенти с напреднали туморни заболявания. 
През 2001 год Casciari и сътр. демонстрират, че когато лечението с високи дози витамин С се комбинира с алфа липоева киселина се повишава проникването на витамин С в туморните клеткс и неговата токсичност към тях. 
През 1976 год. Cameron и Pauling за четирикратно повишена преживяемост на раково болни в последен стадий когато венозното приложение на витамин С се комбинира си с прием през устата.
В човешкото тяло аскорбиновата киселина е необходима за синтез на колаген, а при раково заболяване се използва за формирането на съединителна капсула около тумора.
В организма високите дози витамин С взаимодействат с желязо и други метали и образуват хидроген пероксид, който е селективно токсичен за туморните клетки.
Публикувани са клинични случаи на авансирали туморни заболявания, които се повлияват благоприятно под действието на високи дози вит. С, но все още не са направени рандомизирани клинични проучвания, които да потвърдят или отхвърлят тези данни.
При ракови заболявания има повишена необходимост от прием на аскорбинова киселина. Това твърдение се потвърждава от многото изследвания, демонстриращи, че пациентите с онкологични заболявания имат много ниски аскорбинови резерви. Доскоро се смяташе, че това се дължи на намаления прием с храната. Сега обаче се знае, че при рака имаме повишено използване и съответно нужда от витамин С. Налице е пренос на аскорбинова киселина от резервите на организма към тумора като най- висока е концентрацията в периферията на тумора. От друга страна концентрацията на витамин С в туморната тъкан зависи от циркулиращите резерви, а те в организма при злокачествените заболявания са намалени. Заместването на този дефицит трябва да е част от всички сериозни програми при лечението на злокачествените заболявания.
Количеството колаген определя здравината на тъканта, а също така и устойчивостта й към малигнена инфилтрация. Известно е, че туморните клетки предпочитат „меките“ тъкани, а активността им се ограничава при наличие на фиброзни такива като цикатрикси, фасции, капсули, сухожилия. От една страна злокачествени клетки водят до разграждане на вече съществуващия колаген, а от друга аскорбиновата киселина е необходима за синтез на нов колаген.
Като обобщение в цялостната картина при злокачествените заболявания се включват три фактора:
• злокачествените клетки стимулират създаването на среда, подходяща за тяхната пролиферация
• има данни, че хормоналният баланс влияе върху формирането на фиброзна тъкан
• за адекватен отговор е необходимо достатъчно количество от аскорбинова киселина
Във високи дози витамин С взаимодейства с желязото и други метали в организма и озразува хидроген пероксид, който е токсичен за туморните клетки. Имунната система играе важна роля в борбата на организма срещу рака както от профилактична гледна точка, унищожавайки злокачествените клетки в най-ранен стадий на развитие, така и в лечебен смисъл – забавяйки растежа на появилите се тумори. Аскорбиновата киселина е необходима за ефикасното функциониране на имунната система.
Раково болните имат потисната имунна система и ниско съдържание на аскорбинова киселина в лимфоцитите. Най-простият и безопасен начин да се подпомогне имунната система при такива пациенти е да се увеличи приемът на аскорбинова киселина. 
Има данни, че някои злокачествени заболявания се предизвикват от онкогенни вирусни щамове. Аскорбиновата киселина осигурява и защита срещу голям набор от вирусни заболявания. Редица клинични проучвания показаха, че интравенозната терапия с високи дози витамин С може успешно да се използва като комплементарен метод за намаляване страничните ефекти от стандартната химиотерапия.
В програмата ни за комплексното лечение на хронични и онкологични заболявания широко приложение в нашата практическа дейност и терапията с високи дози витамин С . Преди назначаване на лечението, при всеки един пациент, задължително провеждаме тест за чувствителност към препарата.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.