Нов метод за лечение на онкологични заболявания

Нов метод за лечение на онкологични заболявания

УНИКАЛЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (IPT & BMP), СЪЗДАДЕН В МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА, СОФИЯ

 

Медицински център „Интегративна медицина“ е създаден в София през 2006 г. и е първата и единствена за момента в България клиника, насочена към лечението на хронични и онкологични заболявания с методите на интегративната онкология.

В резултат на интензивните ни проучвания в областта на съвременната интегративна медицина ние реализирахме и адаптирахме в нашата практика последните достижения в тази област за лечение на хронични и онкологични заболявания.

Изискванията за използването на тези методи включват: нетоксичност, доказана ефективност, възможност за комбиниране с други методи и не на последно място достъпност.
          Лечението е основано на основните принципи на холистичната медицина - основно значение се отдава на подпомагане на натуралните биологични възможности на организма за справяне с болестния процес. В клиниката широко приложение намират и всички съвременни достижение в областта на Интегративната онкология и персонализираната медицина.

На базата на изградената от нас концепция и оригинални  протоколи, през последните 12 год. на лечение в клиниката бяха включени повече от 1100 болни с онкологични заболявания, като преобладаващата част от тях (94%)  са с напреднали метастатични тумори а над 80% от тях са след неуспех от предшестваща химиотерапия и лъчетерапия. Резултатите от лечението на тези болни демонстрираха  ремисия в около 80%  и са представени в редица международни научни публикации.

В търсене на възможности за подобряване резултатността от лечението след м. април 2018 г. е създаден нов оригинален метод за лечение на онкологични заболявания включващ комбинирането на Инсулин потенцирана терапия (IPT) с Биомагнитна терапия с магнитни двойки (IPT & BMP).  До м. август 2019 г. лечението е приложено при 33 болни с напреднали метастатични тумори и неуспех от предшестващо лечение.  

РЕЗУЛТАТИ: от 23 проследени и завършили лечението пациенти - пълна клинична ремисия при 5 (21%) и стабилизация на заболяването при 17 (74%). Средната продължителност на ремисията до момента е 10 месеца. Неуспех от лечението е регистриран при един болен.

Първите резултати от приложението на метода IPT & BMP бяха последователно представени в престижни научни издания.

   През м. юни 2018 год. много световни медии (The Guardian, BBC, The Telegraph и др.) отразиха новината, че нов революционен метод (имунотерапия) в областта на онкологията е постигнал невероятен успех - американката Джуди Пъркинс (с рак на млечната жлеза и множествени метастази) е напълно излекувана от болестта си. С лекота обаче се подминава фактът, че от 332 пациенти, включени в проучването тя е единствената, при която е настъпила пълна клинична ремисия.

Получените от нас резултати макар и първоначални нямат аналог в онкологичната практика. Очертава се една сериозна перспектива за въвеждане в онкологичната практика нов Български метод за ефективно, нетоксично и финансово достъпно лечение.

През 2019 год. във връзка със създаването на новия метод екипът на МЦ „интегративна медицина получи награда в конкурс за високи постижения в иновациите, както и специално отличие на 14-та глобална конференция по IPT в Тихуана, Мексико.

Създаването на метода IPT & BMP бе обявено и представено на пресконференция през м. ноември 2018 г. на която бе предложено на Министъра на здравеопазването да организира и финансира клинично изпитание и внедряване на метода в клиничната практика. Все още се очаква отговор от МЗ.

   

       Български учени със световен успех в лечение на рака

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.