Озонотерапия

Озонотерапия

Озонът е безцветен газ със специфична миризма. Той е открит в средата на XIX век. Молекулата му се състои от три кислородни атома. В природата се открива в големи количества в стратосферата.

Озонът e използван от 1856 година за дезинфекция на операционни зали в Европейските болници. Той не е прилаган като лечебно средство до 1915 година, когато немският лекар Алберт Волф започва да го използва при лечението на кожни заболявания.

През 1950 година няколко германски лекари започнали да го прилагат при злокачествени заболявания в комбинация с конвенционални методи на лечение.

До 1990 година около 8000 лекари в Германия са използвали озона в своята лечебна практика.

Озонотерапията подпомага детоксикацията на черния дроб, разрушава „вредните мазнини“, подобрява клетъчния метаболизъм и снабдява организъмa с енергия, и подобрява свойствата на кръвта. По този начин подпомага снабдяването на тъканите и органите с кислород, потиска размножаването на бактериите, вирусите и гъбите и ги отстранява от организъма. Извежда изключително токсични вещества, които се генерират от разпада на раковите клетки по време на химиотерапия.

Озонът може да постъпва в организма по различни начини:

Озонотерапията намира приложение при лечението на различни болестни състояния:

Лечението с озон може да се прилага самостоятелно, както и в комбинация със стандартните методи на лечение. Комбинираното приложение на озона намалява токсичността на стандартното медикаментозно лечение и ускорява лечебния процес.

Озонът има и противопоказания за приложение:

Методът се използва успешно в онкологията, тъй като туморните клетки се развиват в бедна на кислород среда, защото кръвоносните съдове в тумора са със структурни и функционални нарушения. Озонотерапията подобрява туморното насищане с кислород, намалява токсичността на химио- и лъчетерапията и повишава преживяемостта на болните.

Лечението с озон в нашата практика намира основно приложение за детоксикация и засилване на имунната система при пациенти с онкологични заболявания. Нашите пациенти сравнително рядко боледуват от вирусни или бактериални инфекции. При висок процент пациенти венозното приложение води до по-бърза намаляване на симптомите на заболяването и подобрение на  физическата активност. Успешно се повлиява и болковият синдром.

Широко приложение в нашата практика намира и озонотерапията при болни с различни хронични заболявания. Добри резултати наблюдаваме при лечението на хроничния хепатит В. След едномесечно лечение се установява подобрение на лабораторните показатели и общото състояние на пациентите.

Клиничният ни опит показва сериозни резултати при лечение на дегенеративни ставни заболявания. Болката намалява значително още след първата апликаци, а движението в засегнатите стави се подобрява.

Във високи концентрации озонът е токсичен, но в ниски дози има терапевтично действие. В организма озонът освобождава кислород, който има силно противомикробно и противовирусно действие. Ниските концентрации на озон имат и стимулиращо въздействие върху имунната система. Озонолечението се прилага широко за различни заболявания: лечение на рани и инфекции, алергии, хепатит, артрит, дихателни заболявания, кожни заболявания, СПИН, рак и др. Отличните резултати определят метода като успешен за пациентите и в същото време привлекателен за множество специалисти по света, които се ориентират към неговото приложение в медицината.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.