За центъра

За центъра

 

Медицински център „Интегративна медицина“ е основан през 2006 г. в София и е първата и единствена за момента в България клиника, насочена към лечението на хронични и онкологични заболявания с методите на интегративната медицина.
В резултат на интензивните ни проучвания в областта на съвременната интегративна медицина ние реализирахме и адаптирахме в нашата практика последните достижения в тази област за лечение на хронични и онкологични заболявания. Подбрахме методи с доказани качества и ефективност, включени в комплексна схема на лечение. Изискванията за използването на тези методи включват нетоксичност, доказана ефективност, възможност за комбиниране с други методи и не на последно място достъпност. Лечението е основано на основните принципи на холистичната медицина. При холистичния подход основно значение се отдава на подпомагане на натуралните биологични възможности на организма за справяне с болестния процес. В клиниката широко приложение намират и всички съвременни достижение в областта на персонализираната медицина.
Преди лечението се извършва цялостна оценка на моментното състояние на болните с използване на всички модерни диагностични методи.

 

 

Цялостният протокол на лечението включва:
• Първоначален консултативен преглед;
• извършване на актуална образна диагностика (ПЕТ скен, компютърна томография, ядрено магнитен резонанс, ехография, рентгенови изследвания, сцинтиграфия);
• лабораторни изследвания, вкл. туморни маркери;
• хемосензитивен тест за циркулиращи туморни клетки в кръвта;
• ендоскопски изследвания
• биопсични процедури
• автономен мускулен тест;
• изготвяне на индивидуална лечебна програма в медицинския център;
• изготвяне на индивидуална лечебна програма за изпълнение в домашни условия
• контролни изследвания и прегледи.
 
Една част от назначенията се извършват в медицинския център, а за останалите се използват възможностите на други лечебни заведения.
Арсеналът на използваните от нас методи включва: диетотерапия, детоксикационно лечение, имунотерапия, инсулин потенцирана терапия, инфузионна терапия, високи дози витамин С,, галванотерапия, биорезонансна терапия, озонотерапия, биомагнитна терапия с магнитни двойки, лазерна терапия, локална и целотелесна хипертермия, светлотерапия, пулсираща електромагнитна терапия, рейки процедури и др.
Водещо място в лечебните ни схеми при лечението на онкологичните заболявания има приложението на инсулин потенцирана терапия в комбинация с биомагнитна терапия с магнитни двойки. До момента сме единствената клиника в страната лицензирана за използване на ИПТ при хронични и онкологични заболявания. До края на 2019 г. лечението е приложено при повече от 1100 болни с напреднали онкологични заболявания. Резултатите от лечението са публикувани в престижни научни издания и показват възможност за постигане на ремисия в около 80% от лекуваните.
Методът може успешно да се използва за лечението на следните онкологични заболявания: тумори на пикочния мехур, простатата, бъбреци, тестиси, глава и шия, млечни жлези, маточна шийка, яйчници, хранопровод, стомах, дебело черво, панкреас, бели дробове, мозък, кожа, миеломна болест, левкемия, лимфоми, саркоми и др.

 

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.