В центъра

В центъра

Автономният мускулен тест е диагностичен метод заимстван от кинезиологията. При този метод се изследва мускулната реакция на автономната нервна система за установяване на различни функционални нарушения в организма, както и селекцията на подходящи лекарствени и нелекарствени продукти за коригирането им. Методът се използва широко от специалисти работещи в областта на интегративната медицина – лекари, специалисти по акупунктура, акупресура, натуропати, холистични стоматолози, ветеринарни лекари и други специалисти.

Тестът е известен с различни наименования – автономен мускулен тест (Autonomic Response Testing), метод на невромодулация (NeuroModulation Technique), мускулен тест за хранителна съвместимост (Nutrition Response Testing ) и би-дигитален О-ринг тест ( Bi-Digital O-Ring Test).

От началото на 2014 г., изхождайки от опита и резултатите на проф. Омура,  в „МЦ интегративна медицина“ за първи път в страната ни бе въведено клиничното приложение на АМТ теста с оглед определяне чуствителността към цитостатици, медикаменти, имуностимуланти, натурални продукти и различни лечебни методи с оглед персонализиране на лечението на болните с онкологични и хронични заболявания. Първоначалните ни резултати показаха, че метода се отличава с предимствата за достъпност, ниска цена и възможност да се прилага многократно, а корелацията с лечебните резултати не се отличава съществено от тази на теста за химиочувствителност на изолирани циркулиращи клетки.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.