Диетичен режим

Диетичен режим

ДИЕТОТЕРАПИЯ

Храненето има централна роля за поддържане на здравословното състояние на човешкия индивид. Множество научни проучвания доказват връзката между храненето и риска от заболяемост. Употребата на храни богати на животински мазнини, бяло брашно, захар, химични консерванти и пестициди е в основата на завишен риск от редица хронични заболявания, някои от които са водеща причина за завишена смъртност. Хронични заболявания с доказани рискови хранителни фактори, като атеросклероза, сърдечно-съдови заболявания, диабет, инсулт и онкологични заболявания са отговорни за повече от 2/3 от смъртните случаи. Рационалното хранене е от съществена важност не само с оглед профилактиката на множества хронични и онкологични заболявания но и като основен елемент от холистичния подход (лечение на човешкия организъм, а не на симптомите) при лечението на тези заболявания. Диетотерапията при онкологичните заболявания има за цел да възстанови и подържа функцията на храносмилателната система, да предотврати недохранването и да засили функцията на имунната система. В арсенала на диетотерапията на лекуваните в клиниката болни влизат всички съвременни достижения на науката за хранене, както и множество такива доказани от клиничната практика на водещи центрове ангажирани с приложението на интегративната онкология.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.