Електрохимично лечение на туморни заболявания

Електрохимично лечение на туморни заболявания

ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ(ГАЛВАНОТЕРАПИЯ) Това е модерен алтернативен метод за лечение на онкологичните заболявания.При тази терапия се използва галваничен ток с определена характеристика,който е безвреден за човешкия организъм.Тъй като здравите и туморните клетки имат различна електропроводимост,галваничният ток селективно унищожава туморните клетки.За първи път за лечение на злокачествени тумори електротерапията е била използвана през 1970 г.от д-р Рудолф Пекар в Австрия.След проведения първи международен симпозиум в Стокхолм през 1993 г. и отчитане клиничните резултати, този метод рутинно се прилага в частни клиники в редица Европейски страни,Русия,Мексико и др.В България методът е въведен през 2015 год. При приложението на електротерапията се използват различни типове електродна конфигурация-интратуморно чрез заигляне или обхващане на туморната формация между няколко плоски електрода.Клиничният опит показва ,че електротерапията може успешно да се прилага при туморни заболявания с различна локализация,като кожен карцином,базо- и спиноцелуларен,меланома,кожни метастази,тумори на простата,карцином на млечна жлеза,на бял дроб, тумори в областта на главата и шията.Галванотерапията може да се приложи и при тумори, при които със стандартна терапия трудно се постига ремисия,като стомашен карцином,тумори на панкреас и черен дроб,както и да се комбинира с химиотерапия. По наши наблюдения електрохимичното лечение е особено ефективно при третиране на симптомите при доброкачествена простатна хиперплазия.Общата ефективност на тази терапия е представена на редица международни симпозиуми варира от 40 до 90% за различните проучвания.Въздействието на тази терапия е насочено изключително към туморната тъкан, с минимално засягане на здрава тъкан, като значително се намалява и рискът от метастазиране.Лечението може успешно да се използва в комбинация с останалите конвенционални методи. Контраидикации за приложението на метода са тумори и метастази в критични телесни зони като мозък, сърце, очи, пикочен мехур, матка, заболявания на кръвта- левкемии, болест на Ходжкин. Възможните странични реакции са свързани с появата на локална болка, бързопреходни повърхностни изгаряния, асептична некроза.Приоритет на методиката е не само удължаване на живота на лекуваните,но и значителното подобрение на качеството на живот. Съществени предимства на метода са, че може да се провежда в амбулаторни условия,простотата на изпълнение, липса на сериозни странични ефекти.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.