Лазерна терапия

Лазерна терапия

ИНТРАВЕНОЗНА НИСКОИНТЕНЗИВНА ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ

Нискоинтензивната лазерна терапия от дълги години намира широко приложение в арсенала на физиотерапията. Развитието на лазерните технологии през последните 20 години значително разшири приложението им в медицината. Използват се нискоинтензивни лазери с различни технически параметри, като най-често прилаганите методи са облъчване с разфокусиран лазерен лъч, сканиращо облъчване и лазерна пунктура.

Развитието на лазерните технологии позволи в значителна степен да се разшири тяхното приложение и ефективност. След 1980 г. след интензивни проучвания, основно в Русия, в клиничната практика навлезе нов метод за нискоинтензивна лазерна терапия под наименованието „интравенозно лазерно облъчване на кръвта“ – ИВЛОК.

Методът може с успех да се използва както самостоятелно, така и в комбинация с други методи, в различни области на медицината: кардиология, пулмология, гастроентерология, ендокринология, гинекология, хирургия, урология и онкология.

Терапевтичният ефект от лечението дава възможност значително да се намали срока на лечението, да се удължи срока на ремисията на заболяването и да се избегнат следоперативни усложнения. Лечението е достъпно, провежда се амбулаторно и на сравнително ниска цена.

Редица експериментални и клинични проучвания показаха, че ИЛОК може да се използва и в комплексното лечение на онкологични заболявания. Лечението намалява усложненията в следоперативния период с около 39%, съкращава възстановителния период, удължава безрецидивния период и намалява страничните ефекти от приложението на химиотерапия и лъчетерапия.

Биологичното въздействие на нискоинтензивната лазерна терапия оказва влияние на регулаторните процеси в организма на субклетъчно и клетъчно ниво. Действието не е специфично, а представлява корекция на системата на саморегулация и поддържане на хомеостазата, което обуславя неговата универсалност, ефективност и безопасност.

Терапевтичният ефект на ИЛОК включва:

Въпреки че лечението е с доказана безопасност, в клиничната практика са приети относителни противопоказания, включващи:

Тези противопоказания са относителни, тъй като те не се отнасят за специалистите в съответните специализирани заведения.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.