Светлинна терапия

Светлинна терапия

Светлинната терапия BIOPTRON е съвременна технология, която предлага ефикасно лечение на редица медицински състояния и същевременно  е елемент от комплексното лечение на хронични и онкологични заболявания. Уредите за светлинна терапия излъчват светлина,съдържащи обхват от дължини на вълните,отговарящи на видимия светлинен спектър и инфрачервеното излъчване, за които се знае, че стимулират биологичните реакции.Насочвайки светлинния лъч към повърхността на кожата,енергията от излъчваната светлина прониква през подкожните тъкани,предизвиквайки биологичен отговор, наречен фото-биостимулация,който подпомага лечебния процес и овладяването на болковата симптоматика.През 1893 год.,датският лекар Ниелс Финсен е разработил един от първите уреди, способни да произвеждат технически синтезирана „слънчева светлина”. След лечението на хиляди болни, той е награден с Нобелова награда в медицината за неговите изследвания върху светлинната терапия и за постигнатите изключителни терапевтични резултати(1903 г.).  През 2017год. в М.Ц.”Интегративна Медицина „ е въведен за клинична употреба апарат BIOPTRON Pro 1, одобрен като медицински уред в ЕС със съответната директива.Към основната програма за светотерапия се включва и възможността за въздействие с цветове използвайки специални цветни филтри със съответната честотна характеристика,въздействащи на седемте чакри в човешкия организъм.Показанията за приложение включват третиране на болкова симптоматика от всякакво естество,лечение на повърхностни и дълбоки рани,въздействие на спортни травми,контузии,изгаряния,декубитални язви,херпесни инфекции, атопични дерматити,псориазис,тревожност, безсъние, депресии, неспецифично стимулиране на имунитета. Светлинната терапия няма вредни странични ефекти, както и няма противопоказания за съвместното и съчетание с лекарствени средства.В ежедневната практика на центъра възможностите на светотерапията успешно се комбинира с терапията с биомагнитни двойки по метода на Д-р Марио Родригес.При нас светлинната терапия е елемент от цялостна холистична програма, която зависи от спецификата на заболяването и индивидуалната реактивност на пациента. По наша преценка патентованата технология за светлинна терапия и цветотерапия, дава възможност постигането на клиничен успех с постоянни забележителни резултати в превенцията и лечението на различни здравословни проблеми.

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.