ВСИЧКИ ТВЪРДЯХА, ЧЕ НЯМА НИКАКВА НАДЕЖДА ЗА ДЕЯН. НО И РАКЪТ И COVID 19 ОТСТЪПИХА НАДАЛЕЧ.

ВСИЧКИ ТВЪРДЯХА, ЧЕ НЯМА НИКАКВА НАДЕЖДА ЗА ДЕЯН. НО И РАКЪТ И COVID 19 ОТСТЪПИХА НАДАЛЕЧ. ВСИЧКИ ТВЪРДЯХА, ЧЕ НЯМА НИКАКВА НАДЕЖДА ЗА ДЕЯН. НО И РАКЪТ И COVID 19 ОТСТЪПИХА НАДАЛЕЧ

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.