Сигнал Срещу: Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, изп. директор на ИАЛ и директора на СРЗИ Данчо Пенчев и Изпълнителните директори на Изпълнителна агенция «Медицински надзор» (ИА«МН») (бивша ИА»МО») Росен Иванов (д-р Златица Петрова)

Сигнал Срещу: Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, изп. директор на ИАЛ и директора  на СРЗИ Данчо Пенчев и Изпълнителните директори на Изпълнителна  агенция «Медицински надзор» (ИА«МН»)  (бивша ИА»МО») Росен Иванов (д-р Златица  Петрова) ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.