Нов метод за лечение на вирусни заболявания и COVID-19

Нов метод за лечение на вирусни заболявания и COVID-19


НА ВНИМАНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

В МЦ „Интегративна медицина“ бе създаден оригинален метод за лечение на вирусни заболявания в т.ч. и Ковид-19 и неговите варианти. Методът включва комбинирано приложение на високи дози витамин С, озонотерапия и биомагнитна терапия с магнитни двойки. Създаден е на базата на сериозни научни проучвания и доказателства, както и на собствен клиничен опит.

През м. Януари 2021г до м. януари 2022г. в клиниката бе проведено клинично проучване върху ефективността на създадения от нас протокол за лечение на вирусни заболявания. Получените резултати демонстрират висока лечебна резултатност, дори и в случаи граничещи с реанимационни грижи. На практика, лечението е без каквито и да е странични ефекти.

Нещо повече, натрупания от нас клиничен опит демонстрира, че този протокол може да бъде успешно приложен и за лечение на онкологични заболявания. Резултатите от това клинично проучване са представени в изготвения от нас отчет, който предложихме на вниманието на Министерството на здравеопазването.

Натрупания от нас клиничен опит ни дава увереността, че той може успешно да се прилага за лечение на вирусни заболявания на късни последици след вирусни инфекции и ваксинации.

В момента клиниката разполага с възможности за провеждане на лечение при пациенти не само с онкологични заболявания но и такива с вирусни инфекции и постинфекциозен и поствакцинационен синдром.

 

Предлагаме на вниманието ви два важни информационни материала:

-       Отчет за дейността на МЦ „Интегративна медицина“ в пандемичната обстановка, причинена от Ковид-19

-       Проф. д-р Арне Буркхардт: „Ваксините срещу COVID-19 могат да предизвикат самоунищожение“

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА“ В ПАНДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА OT COVID-19

javascript:nПроф. д-р Арне Буркхардт: „Ваксините срещу COVID-19 могат да предизвикат самоунищожение“icTemp();


© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.