ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Уважаеми господин министър,

 

Непосредствено след създаването на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, посредством проф. Коста Костов, председател на медицинския съвет към Министерски съвет, предупредихме че концепцията за управление на епидемията COVID-19 почива на погрешното твърдение, че лечение на заболяванията от коронавируса SARS COV-2 не съществува.

Независимо че инфекцията е нова за човешката популация и не съществуват специфични лекарствени средства срещу вируса, медицината разполага с универсални методи за лечение, с възможности за радикално противопоставяне на инфекции от разнообразен вирусен и бактериален характер.

 

Предоставихме изчерпателна научна и практическа информация за два клинични метода с доказана висока ефективност: Интравенозно лечение с витамин С във високи дози и Интравенозна озонотерапия. Посочените методи не са сертифицирани по методиките на “evidence based medicine” поради ниската си цена и липса на търговски интерес, но независимо от това, те са клинично доказани и се практикуват в стотици медицински заведения в света и Европейския съюз. По данни на Световната федерация по озонотерапия WFOT, 26 000 лекари от 50 държави практикуват този метод https://www.wfoot.org, а витамин С терапията е още по-разпространена.

 

Тези твърдения са подкрепени с медицинската експертиза на Медицински център за интегративна медицина, в който са лекувани хиляди онкоболни в напреднал стадий на рак, периодично заразявани с вирусни инфекции и за период от 14 години не е допуснат нито един случай на смърт или усложнения.

 

За изминалия период, по целия свят, настъпиха редица важни събития, свързани с предложените от нас методи.

По терапията с високи дози витамин С:

Беше публикуван значителен брой статии в научната литература подкрепящи ефикасността на лечението: „Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent and treat coronavirus disease 2019 (COVID-19)?“, Medicine in Drug Discovery, 26 March 2020 и много други.

Беше изнесена информация за успешно лечение в болниците в Ню Йорк: „New York hospitals treating coronavirus patients with vitamin C, “New York Post”, 24.03.2020, „Нюйоркските болници лекуват болни от коронавирус с витамин C“,

https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=9609

Редакторът на китайското издание „Orthomolecular Medicine News Service“ Dr. Richard Cheng призова за незабавна употреба на витамин С за лечение на коронавируса, тъй като това е единственото до момента доказано ефективно средство за борба с COVID-19.

По озонотерапията:

Италианското общество по кислородна озонова терапия (SIOOT) предложи на Италианския институт по здравеопазване да използва терапията при пациенти с COVID-19 в светлината на доказани научни съображения, но още преди това редица болници в Ломбардия, най-засегнатият регион COVID-19 в Италия, вече са започнали употребата му с позитивни резултати. Под патронажа на Nuova FIO са официално разрешени изпитвания от Етичната комисия на университета Сапиенца и във Фондацията за болници на института Poliambulanza в Бреша, след одобрение от неговия Етичен комитет. Университетският хостел Santa Maria della Misericordia в Удине - Италия проведе пилотно проучване под одобрението на етичната комисия на болницата. Те са получили много положителни резултати, намалявайки процента на интубация от 15% на 3%.

Три изпитвания на озонотерапия за лечение на COVID-19 се провеждат в болница Tinjian Huanju, Китай. С помощта на WFOT се провеждат изпитвания в Португалия и Бразилия. Проучвания са започнали в болници на Румъния и Турция, с одобрение на техните етични комитети. https://www.wfoot.org/last-news-ozone-and-covid19/

Испанската асоцияция на специалистите по озонотерапия (SPANISH ASSOCIATION OF MEDICAL PROFESSIONALS IN OZONE THERAPY) публикува резултатите, получени в Paloma Hospital in Madrid, https://aepromo.org/coronavirus/7comunicado_ingles.pdf, накратко описани по следния начин:

За 24 часа PCR стойностите спадат рязко. Нормализират се всички биохимични параметри и клинични симптоми.

За 72 часа сатурацията се нормализира до 96 - 98.

След 5 дни започват изписвания.

След 10 дни COVID отделението е празно. Няма починали.

Нито един от персонала на болницата не е заболял, поради профилактична озонотерапия.

 

Вместо да бъде проявен интерес към тези перспективни предложения и да бъдат използвани всички ефективни възможности за лечение и за спасяване на човешки живот, Националният оперативен щаб укриваше медицинската информация, демонстрира професионална и управленска некомпетентност и систематично даваше съвети, които не донесоха никаква полза за успешното излизане на страната ни от епидемиологичната обстановка.

 

Предвид че според чл.3, ал.1 от Закон за здравето: „Държавната здравна политика се ръководи и осъществява от Министерския съвет.“, а според чл.5, ал.1, т.1 от същия закон: „Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите по опазване здравето на гражданите“ и именно Вие носите отговорност за всяко политическо решение в сферата на здравеопазването, се обръщаме към Вас, загрижени че продължаващото игнориране на потвърдена здравна информация и предложения, които дават възможност за успешното излизане на страната ни от настоящата епидемиологична обстановка, носи огромни вреди за благополучието на гражданите у нас – физическо, психологическо, икономическо и социално.

 

Настояваме да предприемете незабавни мерки за промяна на погрешния курс на борба с инфекцията чрез социална изолация с административни репресии и го насочите към медицинските възможности, които Ви представяме.

Предлагаме да бъде организирана среща, с Ваше участие и определени от Вас специалисти, на която да бъдете запознати и с нашия клиничен опит и резултати, след което да бъдат предприети срочни, мащабни административни мерки за масово внедряване на представените методи в лечението на COVID-19 в здравната мрежа на страната.

Уверяваме Ви, че усилията и материалните разходи не са значителни, а хиляди човешки животи биха били спасени.

 

Приложения:

1.     Информация за клинични резултати в Paloma Hospital in Madrid

2.     Епикризи на лекувани в Медицински център за интегративна медицина пациенти

 

 

 

23.04.2020 г.                                                             Д-р Христо Дамянов, д.м.

 

София                                                                       Проф. Лъчезар Аврамов, д.ф.н.

 

 

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.