Д-р Христо Дамянов дава отговор на въпроса как се лекува рак без рецидив!

Д-р Христо Дамянов дава отговор на въпроса как се лекува рак без рецидив!

Интегративната онкология е единствената, чрез която се прилага цялостно лечение на напреднали туморни заболявания. Лечението е без странични ефекти и е с намален рецидив.

Д-р Христо Дамянов за първи път у нас прилага успешно инсулин-потенцирана терапия. Чрез нея туморите се унищожават без странични ефекти. Ремисията при това лечение е над 80%, а повторното появяване на рака е сведено до минимум. Той е и първият български лекар, завършил квалификационен курс за приложението на тази терапия. В центъра за Интегративна онкология, ръководен от д-р Дамянов, се разработват и активно се прилагат редица модерни достижения на Интегративната онкология. Това са IPT, биомагнитна терапия с магнитни двойки, хипертермия, интравенозна терапия с високи дози Вит. С, имунотерапия, лазерна терапия, електротерапия и др.

Новото лечение на рака има своите поддръжници и критици. Факт е, че Центъра за Интегративна онкология е помогнал на много хора, болни от рак, да подобрят качеството на живота си.

Лечението в центъра за Интегративна онкология преминава на няколко етапа и продължава около два месеца.
Първо се правят цялостни изследвания на пациента, за да се уточни неговото моментно състояние.

През първата седмица от лечението лекарите полагат усилия за подобряване на цялостното състояние на болния. След това започва лечението с инсулин потенцирана терапия. Използват се същите лекарства, като при стандартната химиотерапия, но в 10 пъти по-ниски дози. Лекарствата се комбинират с хормона инсулин. По този начин в туморната клетка се вкарва избирателно 6 пъти по-големи количества от тези лекарства и 6 пъти по-малки в нормалната клетка.

В lekuva.net разказахме историята на пациентка, която беше излекувана в Центъра от рак на гърдата, последен стадий. При нея е приложено комбинирано на лечение – инсулин потенцирана терапия и биомагнитна терапия с магнитни двойки.

Какви са предимствата на интегративната медицина, в сравнение с конвенционалните методи на лечение?

Според д-р Дамянов лечението на рака чрез операция, лъчетерапия и химиотерапия е незадоволително. Концепцията за третирането на туморите е остаряла, а прогресът заобикаля онкологията, или води до резултати, които не са в помощ на пациента.

Конвенционалната медицина лекува симптомите, докато с инсулин-потенцирана терапия се постига цялостно лечение на раковите заболявания.

Интегративната онкология има холистичен подход. Лечението на целия организъм се извършва с помощта на нетоксични, неинвазивни методи. Включени са мерки срещу рисковите фактори, тъй като се засилват защитните механизми на организма. Унищожаването на тумора става с помощта на щадящи методи. И не на последно място – намалява се риска от рецидив на заболяването.

Няма как да не си зададем въпроса само у нас ли се прилага тази терапия, или има и други държави, в които интегративната онкология помага на болните от рак?

Доктор Христо Дамянов уточнява, че лекарите в САЩ, Канада и Австралия предлагат на пациентите тази терапия. Отличен пример в това отношение е Германия. Гермнците специалисти са постигнали най-добри резултати, защото там се действа с разкрепостен демократичен подход за лечение. Никой не пречи на лекарите да използват новите научни достижения.

 

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.