БТВ – Слугинаж, декларативност, слугинаж, имитация, слугинаж, слугинаж…

БТВ – Слугинаж, декларативност, слугинаж, имитация, слугинаж, слугинаж…

ДО СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ И СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

 

Наскоро в една публикация на Фрог Нюз бе представен коментар на редакционната политика на БТВ, в която „свободното слово“ и „истината“ отсъстват. В качеството си на пряко засегнати от тази политика ние представяме на вниманието Ви едно клеветническо предаване на БТВ, касаещо лечебната дейност на МЦ „Интегративна медицина“, в което водещите журналисти Антон Хикимян и Мария Цънцарова в ролята си на слугинаж на МЗ превърнаха предаването в клеветнически фарс, в който те имаха водеща роля. Това, което извърши това предаване не само бе в услуга  и реклама на престъпната политика на МЗ по отношение лечението на болни с онкологични заболявания, но и пряко посегателство към живота на лекуваните в клиниката болни и не само те. Това клеветническо предаване и до момента не е свалено и е пряко заблуждение на болните с онкологични заболявания в страната ни. С наториална покана ние ги приканихме да премахнат клеветическия видеоматериал и да ни предоставят право на отговор. След представяне на поредица от съдебни решения, които оборват напълно твърденията на чиновниците от МЗ и тези на водещите журналисти ние отново им изпратихме писмо с изисканите доказателства. Представяме на вниманието Ви по-долу  това писмо.

Последва отговор на нашето писмо:

„…Медията е предприела съответните мерки за уточняване по подходящ начин в статията на нововъзникналите обстоятелства по отмяната на горецитиранатае заповед.

Директор

Антон Хикимян

До настоящия момент „съответните мерки“ се изразяват с публикуването на част от съдебно решение и клеветническото предаване продължава разпространението си. На практика нашите искания са отхвърлени. Слугинажа продължава….

ДО БТВ Медиа Груп“ ЕАД

 

Относно: Отговор на писмо с Ваш Изх. № 483 от 15.12.2020 г.

Уважаеми дами и господа,

В отговор на справедливото Ви искане за изрични доказателства, които оборват фактите в публикацията „Защо отнеха лиценза на алтернативен онкодиспансер“  прилагаме съдебни решения и други документи, които доказват, че посоченото предаване  съдържа многобройни неверни и манипулативни твърдения.

Предаването се състои от два видеоматериала:

-      посещение на екип на БТВ в „Медицински център за интегративна медицина“и разговори с болни и роднини на пациенти

-      разговор в студиото със специалисти от медицинския център и представители на здравната администрация

Първата част е изготвена изключително професионално от репортера Анна-Мария Конова. Целта на видеофилма, очевидно, е защита на конституционните права на голяма група тежко болни хора, публично изнасяне на проблем, който директно застрашава техния живот и търсене на обществена помощ, за която те се молят и се борят. Представянето е обективно и многостранно, и с нито една фраза или твърдение не се отклонява от истината.

Втората част представлява тотално опровержение на първата част и съдържа десетки неверни, неточни и клеветнически твърдения.

I.              Самото заглавие е напълно невярно и манипулативно

Четири от петте го съставящи думи нямат отношение към обективната истина!

1. Медицинското заведение не е „онкодиспансер“, Амбулатория за специализирана извънболнична помощ, регистрирана в пълно съответствие с чл. 11. (1) наЗакона за лечебните заведения.

2. Медицинският център не е „алтернативен“, тъй като в административната терминология на Р България не съществува такова понятие (за разлика от международната практика, където е официално прието. Напр. в САЩ съществува „National Center for Complementary and Alternative Medicine“).

В „Медицински център за интегративна медицина“ освен стандартните терапии се практикуват „неконвенционални методиза благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве“, съгласно Наредба №7 на МЗ от 1 март 2005 г. и лекарите, които ги прилагат са регистрирани в Столична регионална здравна инспекция, напълно в съответствие с чл. 170. (1) на Закона за здравето.

3. Медицинският център няма лиценз, защото в националното законодателство не съществува такъв регламент, а притежава удостоверение за регистрация от СРЗИ, в съответствие с чл. 39 и сл. на Закона за лечебните заведения.

4. Към момента на излъчване на предаването (а така също нито преди, нито след предаването) никакъв лиценз не е бил „отнеман“, а е съществувала заповед на Началника на СРЗИ за заличаване на регистрацията, в процес на обжалване, която впоследствие е отменена по съдебен ред.

Ясно е, че самото заглавие е изключително манипулативно, което не би било особен проблем, ако целта му не е отклоняване на тежко болни хора от перспективно лечение и застрашаване на живота на тези, които са вече пациенти на Медицинския център.

II. Неверни и заблуждаващи твърдения

В продължение на почти 10 минути, в най-гледано телевизионно време, бяха изречени следните откровени лъжи:

0:20 мин, д-р Пачаръзова – „Лицензът се отне защото дейността, която извършва центъра, няма право да се извършва в доболнична дейност ....“.

Лъжа! Основна дейност на центъра са палиативни грижи за онкоболни, които съгласночл. 96. (2) наЗакона за здравето „се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ и от хосписи“. Тази дейност е утвърдена от СРЗИ в действащия и към момента на предаването Правилник на Медицинския център.

0:33, д-р Пачаръзов - „Те нямат необходимите специалисти ...“

Лъжа! Медицинският управител д-р Христо Дамянов има научна специалност „онкология“ и е създател и многогодишен началник на отделение в Националния онкологичен център, СБАЛО. Всички лекари са със специалности „вътрешни болести“, „хирургия“ и др. Този факт, освен със съответните официални документи, е установено и със сила на пресъдено нещо от съдебните състави, постановили изпратените Ви съдебни решения.

2:40, Димитър Евлогиев – „Докторите твърдят, че могат да лекуват онкология без необходимата специалност ...“

Лъжа – примитивна!

3:00, Димитър Евлогиев – „твърдят, че превръщат водата във вино и правят едни чудеса ...

Лъжа, освен това е и глупост!

4:14, Димитър Евлогиев – „...всичко което се предлага в този център е грубо погазване на всякакви правила и закони, ... работа с противотуморни лекарства от неспециалисти, подсъдни действия с оглед застрашаване на живота на тези български граждани...“

Лъжа! Лесно оборима от резултатите от лечението.

4:47, Димитър Евлогиев – „тук се твърди, че един приятел в Германия бил казАл, че това е много хубаво...“

Лъжа, освен това е и глупост!

5:40, Антон Хекимян - „Говориме за подвеждане на хората с този тип алтернативно лечение“

Тенденциозна лъжа!

5:46, д-р Пачаръзова – „Нямат право да лекуват....“

Примитивна лъжа!

6:09, Димитър Евлогиев – „Аналогична проверка, със същите констатации, че хора неспециалисти, без нужното образование, без нужния ценз, без нужната техника и оборудване, давайки едни надежди на тея горките хора, срещу едни солидни суми...“.

Лъжа! Освен това е и клевета. Медицинският център има публичен ценоразпис, според изискванията на нормативните документи. Този факт е установяван неизменно при извършваните в лечебното заведение проверки.

6:36, Димитър Евлогиев – „Хора, които взимат пари от онкоболни, за методи, които не признава никой, а само вие и не се прилагат никъде в Европа и в Америка ...

Лъжа! Всички методи се прилагат в десетки медицински заведения в Европа за интегративно, холистично, комплексно, персонално лечение. Само в Германия са около 40.

7:02, Димитър Евлогиев – „Нашите проверки завършиха отново с отнемане на лицензията на това дружество... и веднага започват отново същите тези нелегални практики...“.

Лъжа! СРЗИ прави няколко опита да заличи регистрацията, но те са отменени по съдебен път. Медицински център за интегративна медицина не е спирал да работи нито един ден от 2006 г. до днес.

Особено важно е да се подчертае, че всички тези лъжи са изречени в публичния ефир на медията Ви от лице, без медицинско образование, нямащо никаква лична представа за методите на работа и резултатите от лечението в АИСП „МЦИМ“. Този факт не е бил уточнен от водещия журналист и това е създало впечатление за авторитетност и меродавност на въпросните изявления.

5:46, Мария Цънцарова – „Вие не спазвате закона...“

Лъжа без аргументи!

 

Уважаеми журналисти,

Ние не изразяваме съмнение, че „БТВ Медиа Груп“ се стреми да бъде обективна и социално отговорна медия, да отразява всички събития, гледни точки и да се придържа към етичните правила на добрата журналистика. За съжаление в посоченото предаване всички тези принципи са грубо нарушени.

Разбира се, основни виновници за това са представителите на здравната администрация, които в нарушение на професионалния морал и принципите на лекарската етика представят за истина некомпетентните си оценки, представляващи към момента на предаването съдебен спор, впоследствие решен в наша полза.

Но в разпространението на тези неверни и клеветнически твърдения активна роля играят и водещите, Антон Хекимян и Мария Цънцарова.

Приложените съдебни решения потвърждават, че всички цитирани твърдения са неверни и манипулативни, но видеоматериалът и понастоящем е достъпен в интернет и попада на вниманието на настоящи пациенти, с което причинява директна заплаха за здравето и живота им.

Във връзка с гореизложеното, отправяме към Вас две предложения.

1. Да заличите от медийното пространство посоченото предаване в едноседмичен срок. Или да публикувате в подходящ формат, че твърденията в предаването са отхвърлени от съда. В противен случай ще бъдем принудени да докажем гореизложените съображения по съдебен ред.

2.  Тъй като „БТВ Медиа Груп“ има претенции за сериозни постижения в разследващата журналистика, потвърдени с наскоро получената награда от Мария Цънцарова, предлагаме да направите разследване по някоя от следните теми:

- Защо България е на първо място по смъртност в света?

- Защо България е в челните места в света по заболеваемост и смъртност от рак?

- Защо след като разходите за онколекарства са се увеличили от 60 на 350 милиона лева за последните осем години, заболеваемостта и смъртността се увеличават?

- Защо смъртта на 7 000 български граждани от COVID 19 за последната година предизвика икономическа катастрофа, а смъртта на 18-20 000 души от рак ежегодно не привлича никакво внимание?

- Защо в България не е въведено европейското понятие „състрадателно лечение” съгласно Директива 83 от 2001 г. и Регламент № 726 от 2004 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, не е създадена „Наредба за палиативни медицински грижи”, която се изисква от чл. 96 на Закона за здравето, от 2005 г., не е актуализирана „Наредба за неконвенционални методи” според изискванията на чл. 166 на Закона за здравето.

За да Ви подпомогнем, Ви изпращаме наш Сигнал до Специализираната прокуратурасрещудействията на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, директора на СРЗИ, изпълнителния директор на ИАЛ и длъжностни лица ИА „Медицински надзор“, воглаве с изпълнителния директор Росен Иванов на същата, с които действия е причинена скоропостижна и мъчителна смърт на множество пациенти с тежки животозастрашаващи заболявания.

Едно от основанията на Сигнала е Решение на Върховния административен съд, в което се установява дискриминация на група български граждани по признак „увреждане”, причинило „групова смърт” и нарушения на Закона за защита от дискриминация, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Международния пакт за гражданските и политическите права и Конституцията на Р България и е присъдено министърът на здравеопазването да предприеме мерки за уреждането на нормативната база, но това не е изпълнено и до днес!

 

Ако решите да проявите достатъчно смелост и поемете такава отговорност, ние изразяваме готовност за съдействие с десетилетния си научен и клиничен опит в това патриотично и богоугодно дело.

 

                                                             д-р Христо Дамянов, д.м.,

                                                             медицински управител

                                                            

                                                             проф. Лъчезар Аврамов, д.ф.н.,

                                                             изпълнителен директор

Приложения:

Съдебни документи

Документи за резултатите от лечението в МЦ ИМ

 

 

© 2019 МЦ ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА. All rights reserved | Powered by Websolution Ltd.