Често задавани въпроси

As this eMedTV article explains, some of the most common finasteride side effects include decreased libido, impotence, and decreased ejaculate. This article also lists http://www.gujfed.com/amoxil.html buy amoxil online ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Интегративна онкология

follow Cialis Viagra Online Canada - Order Cheap Tadalafil (Generic Cialis) Online, It is the only drug which is not only fast acting (works in Интегративната медицина и в частност интегративната онкология е ново направление в съвременната медицина, което съчетава класическите методи на лечение с научно доказани алтернативни и комплементарни методи и има за цел да повиши ефективността на лечението и качеството на живот на пациентите…


Инсулин потенцирана терапия

http://hlmarchitects.com/sites-charles-linskaill-find-viagra-alerts Методът „Инсулин потенцирана терапия“ (IPT) е метод за лечение на хронични и онкологични заболявания създаден през 1930 г. от д-р Donato Perez Garcia, военен лекар от Мексико…


Термотерапия или хипертермия

Хипертермията е лечебна процедура, която предизвиква повишаване на общата телесна температура или температура на локален участък от тялото до 39 – 42 гр. С. При тази процедура се използват апарати, излъчващи електромагнитна или ултразвукова енергия…


Електрохимична терапия на туморни заболявания

Електротерапията е един от алтернативните методи за лечение на туморни образувания, който със своята простота, безопасност на приложение и ефективност привлича все повече вниманието на изследователи и практикуващи лекари…


Биомагнетизъм и терапията с магнитни двойки (Biomagnetic pair)

Биомагнетизъм е терапевтичен метод, при който с помощта на постоянни магнити със средна интензивност, се коригира био-енергийният баланс в организма, в резултат на което се получава оздравителен ефект…


Автономен мускулен тест (АМТ)

Автономният мускулен тест е диагностичен и лечебен метод, заимстван от кинезиологията. При този метод се изследва мускулната реакция на автономната нервна система за установяване на различни функционални нарушения в организма, както и селекцията на подходящи лекарствени и нелекарствени продукти за коригирането им…

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

source url products are not the same as prescription Viagra. Научете повече за нас…