Фотолуминесцентна диагностика и фотодинамична терапия на рак

Фотолуминесцентна диагностика и фотодинамична терапия на рак

https://farmaciaviagra.com/articoli/perche-quando-si-sceglie-il-tipo-del-viagra-e-meglio-fidarsi-dei-professionisti.html la scelta del Viagra Принципи на действие

Фотолуминесцентната диагностика (ФД) и Фотодинамичната терапия (ФДТ) са принципиално нови методи за откриване и лечение на злокачествени заболявания. Те са основани върху способността на някои фоточуствителни вещества, наречени фотосенсибилизатори (ФС) да се натрупват селективно в туморните тъкани. При локално въздействие с лазерно или светлинно лъчение с определена дължина на вълната протичат два процеса.

  1. Областта, съдържаща ФС излъчва специфична светлина (флуоресценция), която значително се различава от светенето на нормалната, здрава тъкан и може да бъде използвана за прецизно определяне на границите и разпространението на патологичния процес. Фотолуминесцентната диагностика е най-песпективна за детекция на тумори, локализирани в повърхностните слоеве на тъканите, като чуствителността й е значително по-висока от тази на другите съвременни диагностични методи. Тя може да бъде прилагана както за кожни тумори, така и за всички органи, които подлежат на ендоскопско наблюдение.

  2. Енергията на погълнатите от ФС светлинни кванти се предава на кислородните молекули, съдържащи се в туморната клетка и води до образуване на техни активни форми, които имат цитотоксично действие, т.нар. фотодинамичен ефект. Фотодинамичната терапия е първия селективен антираков клиничен метод, който позволява унищожаване на туморните клетки, без да се засягат съседните здрави клетки, несъдържащи фотосенсибилизатор.

Понастоящем в световната практика се използват няколко различни вида фотосенсибилизатори с висока терапевтична активност и много добри резултати в лечението на почти всички видове рак. Един от малкото недостатъци на ФС от първо и второ поколение е сравнително ниската им флуоресцентна контрастност и забавеното извеждане от организма, което е причина за продължителна фоточуствителност на цялото тяло за период от 1-2 месеца.

Алтернативен път за създаване на ефективни концентрации на ФС в туморите е стимулирането на организма към производство на ендогенни (вътрешни) фотоактивни съединения, посредством въвеждането на екзогенни (външни) предшественици на техния синтез. Най-значимо вещество в този подход е 5−аминолевулиновата аминокиселина (ALA, 5−Amino levulinic acid), която представлява метаболитен предшественик в биосинтеза на хема (багрило, което в състава на хемоглобина осигурява дишането на всяка клетка). Посредник в този процес е протопорфирин IX (PpIX) – фотоактивно вещество, което е непосредствен прекурсор на хема. В присъствие на екзогенна ALA туморните клетки концентрират в себе си PpIX, което се свързва с повишената активност на ферментите от началните етапи на синтез на хема, както и на дефицита в тях на ферокелатаза – фермент, който катализира присъединяването на желязо към порфириновия пръстен на хема. Натрупването на PpIX в тумора се извършва в течение на няколко часа и се задържа с високо ниво до 1-2 дни, докато в нормалните клетки той бързо се консумира, превръщайки се във фото-неактивен хем. ALA не може да проникне през кератиновия слой на нормалната кожа, но преминава през повърхността на раковите лезии. Ето защо локалното й въвеждане позволява практически напълно да бъде изключен ефекта на кожна фототоксичност и при нужда позволява повторно лечение, без риск от нарушаване на нормалната тъкан. Това увеличава значително туморната специфичност, а фотосенсибилизацията на здравата кожа се елиминира.

Фотодинамичната терапия (ФДТ) се явява относително безвреден метод, който може да се прилага както самостоятелно, така и едновременно с традиционните методи за онколечение – хирургия, лъче- и химиотерапия. Най-висок ефект прилагането на ФДТ показва при ранен стадий на развитие на болестта, като се избягва хирургичната намеса.

Тенденцията е ФДТ да се превърне в един от основните методи за лечение на туморите, тъй като тя влияе и на радио- и химиорезистентни форми на рак.

watch Приложение на ФДТ в лечебната практика

Медицински център „Интегративна медицина“ е първото лечебно заведение в България, в което се прилага метода на ALA−асистираната (ALA, 5−Amino levulinic acid) фотодинамична терапия на кожен рак. Методиката се извършва със специализиран апарат за диагностика и терапия „Mediray PDT“, разработен в Института по електроника на БАН и клинично тестван от специалисти от Националния онкологичен център. Основният обект на лечение е рак на кожата (с изключение на малигнен меланом), но терапията влияе добре на много кожни патологии, като кератози, акне, розацея и др.

"Mediray PDT" в режим на терапия

http://shopmedssavemoney.com/buy-accutane-online/ buy accutane online „Mediray PDT“ в режим на терапия

"Mediray PDT" в режим на диагностика

„Mediray PDT“ в режим на диагностика


Базоцелуларен карцином, преди Фотодинамична терапия

Базоцелуларен карцином, преди Фотодинамична терапия

Базоцелуларен карцином, три месеца след Фотодинамична терапия

Базоцелуларен карцином, три месеца след Фотодинамична терапия

Вашият коментар

Име*

Email* (never published)

Интернет страница

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…