Публикации

Нови публикации

Новостите около всичко свързано с онко- заболяванията и ИНТЕГРАТИВНАТА МЕДИЦИНА…


Списък научни публикации в международни издания

Вижте научните ни публикации в чуждестранни издания и медии. Извадили сме само най-интересните и ценни материали за Вас…


Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

legal generic tadalafil tablets promo codes viagras - Primary and secondary outcome measures and, when applicable, any methods used to deter- mine how well Научете повече за нас…