Отново за ваксината на Уилям Коули

Отново за ваксината на Уилям Коули

ОТНОВО ЗА ВАКСИНАТА НА УИЛЯМ КОУЛИ

http://buy-online-generic-propecia-finpecia-fincar.com/about.php propecia side effects Finasteride - best choice! Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. Effective treatment Лъчезар Аврамов, ст.н.с. д.ф.н.
Управител на МЦ Интегративна медицина

От няколко дни на интернет страницата на център „Неогенезис“, за втори път се публикуват клеветнически твърдения, насочени против Медицински център по интегративна медицина и лично срещу д-р Христо Дамянов. През 2008 г. счетохме, че е под нашето достойнство да се занимаваме с патологичните бълнувания на Елена Банова, бивш журналист и настоящ маргинал в онкологията, единствената връзка с която е собственото й заболяване, което тя се опитва да експлоатира с користни цели.

Ясно е защо лице без никаква квалификация продава лекарствени препарати и раздава нашироко медицински съвети – от това се печели. Не е ясно, обаче на какво основание Елена Банова прави обидни професионални характеристики на доказани професионалисти-медици и им приписва собствените си мерзки деяния.

Всичко това tips on how to buy amoxil online ще бъде доказано в съдебното производство, което откриваме против клеветницата, но обстоятелствата ни задължават да предоставим на нашите пациенти и посетителите на интернет сайта ни актуална информация за ваксината на Коули и проблемите, които не позволяват нейното приложение в България.

buy dapoxetine online Canada I. Актуално състояние на проблема

През 2005 г. е създадена канадската лаборатория MBVax Bioscience, която на основата на съвременното разбиране на туморната имунология усъвършенства и оптимизира добре известния в средата на миналия век Coley Fluid и създава препарата MBVax Coley Fluid, както и специализиран протокол за администирането му. В настоящия момент MBVax Coley Fluid е експериментално лекарство, което не е регистрирано в нито една държава. Въпреки това, в съответствие със собствените си здравни законодателства и поради изключително оптимистичните прогнози, много страни са го разрешили за лечение на напреднали метастатични тумори и за пациенти, за които конвенционалните методи са изчерпани. По предоставена ни от производителя информация, това са САЩ, Великобритания, Швейцария, Германия, Австрия, Ирландия, Израел, Китай, Мексико, Парагвай, Южна Африка, и Бахамите.

MBVax Bioscience координира програма за милосърдно приложение, съгласно която лекарственото средство се Propecia (finasteride) is used for the treatment of male pattern hair loss (androgenic alopecia) in men. Includes propecia side effects, interactions and indications. предоставя безвъзмездно на лекари, усвоили клиничния протокол и получили право на доставка и приложение, в съответствие с местните регулации. Оригиналният текст на това кратко представяне и обширна допълнителна информация можете да намерите на сайта на производителя

Изключителен представител на MBVax Bioscience за България, е Медицински център по интегративна медицина, под личното ръководство на д-р Христо Дамянов, съгласно споразумение от 18 June 2007, потвърдено на 9 January 2011. Причините за избор на национален представител от MBVax Bioscience са следните:

В Медицински център Интегративна медицина е натрупан значителен опит в холистичния подход за лечение на онкологични заболявания, вкл. такива в крайна фаза и са получени много високи клинични резултати (80 % от пациентите са в ремисия с различна продължителност), виж тук.

Д-р Христо Дамянов има значителна практика в приложението на различни методи за лечение на туморни заболявания. Той е член на „Балканския онкологичен съюз“ от 1994 г. и понастоящем е номиниран за вице-президент на Европейската Академия по инсулин-потенцирана терапия. Д-р Дамянов е лекарят с най-голям клиничен опит в България по имунотерапия на онкозаболявания. Темата на докторската му дисертация, защитена през 1998 г. е “ Имунотерапията в комплексното лечение на туморите на пикочния мехур“. Под негово ръководство е проведено клиничното изследване на българската ваксина „Калгевакс“, която е oдобрена за лечение в онкологията. На него е предоставен в конфиденциален порядък и клиничния протокол за приложение на MBVax Coley Fluid.

От гореизложеното става ясно, че всички действия на колектива на Медицински център по интегративна медицина са поставени на изключително сериозна професионална основа и главната им цел е повишаване на ефективността на комплексното лечение на болните, в чиито схеми MBVax Coley Fluid може да даде висок принос.

Участието на Елена Банова се състои единствено в това, че тя предложи услугите си за съдействие в опитите ни за административно разрешение на препарата, а ние проявихме доверие и я опълномощихме за техническа организация на доставката. След което тя по непрофесионален, неморален и непочтен начин предприе редица самоволни действия в Министерството на здравеопазването и Народното събрание, с което се превърна в една от основните причини стотици болни да бъдат лишени от лечение с животоспасяващи индикации.

Comprare Kamagra Jelly Senza Ricetta: acquistare kamagra in italia Jelly generico e di marca online - avere la consegna in tutto il mondo, sicura e protetta, l’assistenza II. Административни проблеми

След като с активното съдействие на Банова здравната администрация на предишното правителство провали всички възможности за приложение на ваксината на Коули, в началото на тази година ние възстановихме усилията си за получаване на разрешение. Освен политическите промени, за това съществуват и сериозни медицински причини. Лабораторията MBVax Bioscience, с която поддържаме непрекъснат професионален контакт ни информира, както за усъвършенстване на клиничния протокол, така и за редица много добри резултати при болни, вкл. и българи, които се лекуват в различни клиники в Мексико, Германия и други страни, но при непосилни за повечето ни пациенти финансови условия. Съобщават ни също за опити за нелегална употреба на препарата в България, без лекарски контрол и с високи рискове за живота на болните.

В поредица от писма до Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и комисията по здравеопазване на Народното събрание сме информирали здравните власти за високата лечебна ефективност на MBVax Coley Fluid. Съгласно последните данни на производителя, получавани от клиники, в които препаратът се прилага върху пациенти в последна фаза на метастатичен рак, страдащи от многобройни проблеми от предходно лечение и с изчерпани за стандартната медицина лечебни възможности, са постигнати следните резултати. При 94 % от пациентите е получено общо подобрение, при 70 % е потвърдена туморна регресия и 12 от 68 пациента са получили пълна ремисия (не се регистрира рак).

За съжаление, реакцията на администрацията отново е същата. В кореспонденция с нас и наши пациенти, високопоставени служители като заместник-министър Гергана Павлова и изпълнителен директор на ИАЛ Александър Янков изтъкват най-различни, взаимно противоречиви доводи, обединени единствено от липса на медицинска и юридическа компетентност и стремеж за отказ. Отказ, дори с цената на нарушение на конституционни права и Европейски конвенции.

В началото се позоваваха на липсата на правна рамка за приложение на лекарствения продукт. В последното си писмо Гергана Павлова признава, че съществува административна регулация за лечение с лекарствени продукти като MBVax Coley Fluid, уредена с Наредба No 2 на МЗ от 10 януари 2001 г., но изпълнява старата песен на бившия министър Гайдарски за комисия от трима специалисти от съответното лечебно заведение за болнична помощ с призната специалност по профила на заболяването и протокол по образец съгласно приложението към чл. 2. Текстът на чл.2 на наредбата е следния: “Лекарствените продукти, които не са разрешени за употреба в страната, могат да се предписват при условие, че са разрешени за употреба в други страни и са предназначени за лечение на редки заболявания или специфични показания, когато лечението с разрешените за употреба лекарствени продукти е без резултат“.

Проблемът е, че онкоболните в последна фаза не страдат от редки заболявания, а спецификата на показанията им се свежда единствено до това, че са оставени без лечение. За съставяне на тричленни комисии по имунология на онкологичните заболявания дори е тъжно да се мисли, особено в периода след насочване за “палиативно лечение“!

Условията и редът за лечение с неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти buy viagra online с животоспасяващи индикации е уреден в Чл.8. (1) на същата Наредба № 2 и за нас е напълно неясно защо здравната администрация упорито не желае да го спазва.

Поради естеството на проблема, засягащ здравето и живота на значителен брой тежко болни хора, считаме за свой граждански дълг да не се съгласим с този бюрократичен и антихуманен подход. Да бъде отказано лечение с животоспасяващи индикации на пациенти, на които http://www.tradenewswire.net/new/coupon.php generic viagra coupon codes - Viagra similares precio. Order Viagra online with next-day Express Delivery and free consultation by a US licensed specialist, viagra здравната система не предлага нищо друго, ние намираме за отвратително, а може би и престъпно!

В заключение, искаме да уверим нашите пациенти, че ще положим всички усилия за постигане на достъпно и ефективно лечение, включитено с MBVax Coley Fluid. Няма да ни спрат нито чиновническото бездушие, нито съмнителни субекти, като Елена Банова, за която скоро ще стане ясно дали е самозванка, умствено увредена или просто спекулант с мъката на болните.

buy cheap accutane online Писмо до г-жа ГЕРГАНА ПАВЛОВА
Заместник-министър на здравеопазването

Logo

България, 1113
София, п.к. 15
жк Дружба 2, ул. Делийска воденица, бл 330
тел./факс: ++359 2 442 4731
тел.: ++359 2 442 4687
e- mail: integramed@mail.bg
http://www.integramed.org

До: г-жа ГЕРГАНА ПАВЛОВА
Заместник-министър на здравеопазването

Копие:
Министър-председателя
на Република България

buy meldonium online Canada ОТНОСНО: Писмо с Ваш изх. №74-00-84 от 09.06.2011 по повод разрешение на употреба на лекарствен продукт с животоспасяващи индикации – MBVax Coley Fluid.УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАВЛОВА,

Благодарим Ви за подробното изложение във Вашето писмо, относно административните регулации за разрешаване на лекарствения продукт MBVax Coley Fluid.

За съжаление експертите, подготвили писмото са се задоволили да препишат дословно част от текста на Наредба № 2 на МЗ, без да се опитат да вникнат в същността на проблема. Цитираният чл. 2, визира лекарствени продукти, „предназначени за лечение на редки заболявания или специфични показания, когато лечението с разрешените за употреба лекарствени продукти е без резултат“.

За голямо съжаление, онкоболните в последна фаза, за които е показано това лечение, не страдат от редки заболявания, а спецификата на показанията им се свежда единствено до това, че методите на стандартната медицина са изчерпани. Процедурата по съставяне на тричленни комисии по имунология на онкологичните заболявания, особено в периода след насочване за “палиативно лечение“ означава единствено едно – viagra young men административно решение за смъртта на пациента!

Условията и редът за лечение с неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти с животоспасяващи индикации, какъвто без съмнение се явява MBVax Coley Fluid, съвършено ясно е уреден в чл.8. (1) на същата Наредба № 2 и е напълно неясно защо здравната администрация упорито не желае да го спазва.

Според нас казусът е абсолютно прозрачен, както в медицински, така и в юридически аспект.

  1. Съществува голяма група болни, без друга алтернатива, но показани за това лечение.
  2. MBVax Coley Fluid е разрешен за употреба в САЩ, Великобритания, Швейцария, Германия, Австрия, Ирландия, Израел, Китай, Мексико, Парагвай, Южна Африка, и Бахамите.
  3. Получени са изключително високи клинични резултати от приложението на продукта при напреднали метастатични тумори – при 94 % от пациентите е получено общо подобрение, при 70 % е потвърдена туморна регресия и 12 от 68 пациента са получили пълна ремисия (не се регистрира рак).
  4. В страната съществува лечебно заведение с квалифициран екип за изпълнение на клиничния протокол, опълномощено от производителя MBVax Bioscience – Медицински център по интегративна медицина.
  5. Ръководителят на екипа, д-р Христо Дамянов е лекарят с най-голям клиничен опит в България по имунотерапия на онкозаболявания. Темата на докторската му дисертация, защитена през 1998 г. е „Имунотерапията в комплексното лечение на туморите на пикочния мехур“. Под негово ръководство е проведено клиничното изследване на българската ваксина „Калгевакс“, която е oдобрена за лечение в онкологията. Именно затова, на него е предоставен в конфиденциален порядък клиничния протокол за приложение на MBVax Coley Fluid.

Единственото обстоятелство, което не позволява онкоболните да получат едно перспективно лечение е липсата на добросъвестно отношение от страна на здравната администрация.

Поради естеството на проблема, засягащ здравето и живота на значителен брой тежко болни хора, считаме за свой граждански дълг да не се съгласим с този бюрократичен и антихуманен подход. Да бъде отказано лечение с животоспасяващи индикации на пациенти, на които здравната система не предлага нищо друго, ние намираме за отвратително, а може би и престъпно!

Това е причината, копие на настоящето писмо да бъде изпратено на министър-председателя на България, от името на който получихме съобщение за извършване на „обстойна проверка по случая“. Тъй като за нас е известно, че отказът за разрешение на лекарствен продукт с животоспасяващи индикации, разрешен в други страни на Европейския съюз, представлява нарушение на конституционни права и Европейски конвенции, ние Ви призоваваме към разумно решение, в интерес на болните, които нямат време за чакане.

С уважение:

Д-р Христо Дамянов, д.м.
Медицински управител

Лъчезар Аврамов, ст.н.с. д.ф.н.
Управител

Вашият коментар

Име*

Email* (never published)

Интернет страница

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…