Мнение на Проф. Харолд Бренер

buy synthroid australia online Мнение на Проф. Харолд Бренер

Ramat Aviv Medical Center
Медицински център „Рамат Авив“

14.10.2007 г.

До: Лекуващия лекар
Относно: С. М.

Тази приятна госпожа беше прегледана от мен днес.
Тя е имала T2, N1, Mx тумор на гърдата, отстранен през месец юли 2004 г. Туморът е бил ER (−); Pr (− ) Her 2 (−).
Проведена е химиотерапия по схемата FEC и хормонална терапия.
През 2006 г. са били открити метастази в черния дроб и тазовите кости.
Оттогава тя е на терапия със Zomеta, Cisplatin и Gamzat, както и с Doxycycline Endoxa и Meloxicam.

Получено е отлично повлияване от лечението и препоръчвам да продължи с тази терапия.

Тук би трябвало да има разумни интервали, за да се намали депресията на костния мозък.

Ще се радвам да получа отчет за напредъка при нея.

Искрено Ваш,

Проф. Харолд Бренер

Prof_Berner

Пояснение към писмото:
Лечението със Zomеta, Cisplatin и Gamzat, Doxycycline Endoxa и Meloxicam е проведено в МЦ „Итегративна медицина“, София, по метода на Инсулин потенцирана терапия.

 

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…