Мнение на д-р К.Димитрова

http://shopmedssavemoney.com/buy-synthroid-online/ buy synthroid usa online Мнение на д-р К.Димитрова

През март 2005г. по повод на кръвокрах сутрин след ставане от сън на баща ми, който по онова време беше на 67 г., бяха направени скенер и пункционна биопсия на базата, на които се постави диагнозата рак на белият дроб. Тъй като пункционната биопсия не беше съвсем категорична за вида на карцинома , беше направен допълнително ВАТС , по време на който беше взет материал от първичното огнище. За мое голямо разочарование и този път резултатите от микроскопския анализ отново не бяха категорични за вида на http://hlmarchitects.com/viagra-and-ssri Са., а от това зависеше каква химиотерапия щеше да се проведе и какви щяха да бъдат получените от нея резултати. Отново с оглед на прецизиране на диагнозата беше предложена оперативна интервенция , която баща ми отхвърли категорично. Затова бях принудена да търся алтернативни методи за лечение , за да мога да му помогна.

Първото нещо към което се обърнах беше хомеопатията , тъй като в моята лична практика тя беше доказала своето място и значение. Беше предложен метода на плусирането , разработен от един индийски професор. Благодарение на това лечение в продължение на 18 м. се съхрани доброто здраве , самочувствие и работоспособност. В края на ноември 2006 г. състоянието на баща ми рязко се влоши. Той разви бронхопневмония. При проведения разговор се установи, че баща ми е спрял хомеопатичното лечение, защото се е чувствал добре. При направените изследвания се установи, че са се развили няколко костни метастази. За мое голямо съжаление този път колегите дори не предложиха провеждане на химиотерапия предвид напредналата възраст и тежките странични явления. За нас оставаха две възможности – да чакаме без да правим нищо или отново да търсим. Ние избрахме второто. Търсейки, се натъкнах на информацията за инсулин – потенцираната терапия. Още повече се зарадвах , че в България има специалисти и място, където тя мойе да бъде проведена. Така се запознахме с Д−р Дамянов и беше започнато лечение. Резултатите от проведеното до момента тримесечно лечение за мен са обнадеждаващи. Баща ми спря да сваля килограми, болките в покой изчезнаха, кръвното налягане се нормализира. Като човек, който работи в системата на здравеопазването и като близък на онкоболен обаче си давам ясната сметка, че това лечение с добри резултати ще е твърде недостъпно за голям брой онкоболни, ако административно не бъде подпомогната дейността на Д−р Хр. Дамянов, а неговите пациенти останат дискриминирани по отношение на лекарствата, които се отпускат за лечение на болните в онкологичните центрове,където при това медикаментите се използват в по-големи дози, отколкото при инсулин-потенцирана терапия.

Надявам се, че ще бъде обърнато сериозно внимание от страна на Здравното министерство и от страна на НЗОК, което би дало равни възможности на всички онко пациенти , би дало още един шанс и надежда на онези пациенти, за които са изчерпани възможностите за лечение в другите лечебни заведения.

Д-р К. Димитрова

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…