Осма Глобална Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Виена, Австрия

Осма Глобална Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Виена, Австрия

Д-р Христо Дамянов (вляво) и проф. Лъчезар Аврамов  Снимка: Фрогнюз

cheap mildronate online go to link Д-р Христо Дамянов (вляво) и проф. Лъчезар Аврамов, Снимка: Фрогнюз

На 5-6 май 2012 г. във Виена се проведе Осмата глобална конференция по инсулин-потенцирана терапия.

Конференцията беше организирана от Европейската академия за ИПТ.

Участваха представители на Австрия, Германия, Япония, САЩ, Бразилия, Мексико, Русия, Турция, Швейцария, Сърбия, България.

Медицински център за интегративна медицина се представи с два доклада:

  1. „Инсулин-потенцирана терапия, комбинирана с хормонна терапия, при лечението на хормоно-резистентен рак на простатната жлеза“
    Виж презентацията на доклада: LOW DOSE CHEMOTHERAPY WITH INSULIN (INSULIN POTENTIATION THERAPY) IN COMBINATION WITH HORMONE THERAPY FOR TREATMENT OF CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER
  2. „Инсулин-потенцирана терапия, комбинирана с ултразвуково асистирана химиотерапия на рак на езика“
    Виж презентацията на доклада: ИНСУЛИН ПОТЕНЦИРАНА ТЕРАПИЯ КОМБИНИРАНА С УЛТРАЗВУКОВО АСИСТИРАНА ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ТУМОРИ НА ЕЗИКА: СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА
    Виж презентацията на доклада (English): INSULIN POTENTIATION THERAPY COMBINED WITH ULTRASONIC ASSISTANT CHEMOTHERAPY OF TONGUE TUMOURS: A CASE REPORT

Демонстрираните забележителни резултати при лечението на онкологични заболявания бяха високо оценени от международната колегия.

В рамките на конференцията се състоя заседание на Генералната асамблея на Европейската академия за ИПТ. Д−р Христо Дамянов, д.м. беше избран за вице-президент и научен консултант на академията.

Вашият коментар

Име*

Email* (never published)

Интернет страница

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

buy accutane usa online Научете повече за нас…