Термотерапия

ХИПЕРТЕРМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д-р Христо Дамянов, д-р Ив. Маслев, д-р Е. Джуренова МЦ „Интегративна медицина“, София

go here Хипертермията е лечебна процедура, която предизвиква повишаване на общата телесна температура или температура на локален участък от тялото до 39 — 42° С. При тази процедура се използват апарати, излъчващи електромагнитна или ултразвукова енергия.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

How to get Viagra? Исторически данни

Опитът за използване на топлината за лечение датира от древни времена. В египетски папируси е описано лечение на тумори на гърдата с огън. Древните гръцките лечители от времето на Хипократ са използвали високата телесна температура за лечение на редица заболявания, а Парменид е автор на постулата „Дайте ми възможност да получа температура и аз ще излекувам всяко заболяване“.

Горещите бани и сауната са методи които широко се използват от древни времена до наши дни от традиционната китайска медицина и индийската Аюрведа медицина. В по-ново време първата публикация върху хипертермията е публикувана през 1886 г. от W. Bush.

През 19 век американския хирург William B. Coley използва за лечение на тумори висока температура, предизвикана от инжектирането на бактериални ендотоксини (от еризипел), като в последствие тази бактериална ваксина получава името Coley Toxin или MBVAX – Смесена бактериална ваксина (2,3).

acquistare viagra online pfizer: comprare viagra in contrassegno: viagra prezzo in farmacia Acquistare viagra pfizer. In Austria verh esimo 77,2 per cento durante la loro Приложение на високата температура за лечение на онкологични заболявания

Интересът към използване на хипертермия за лечението на онкологични заболявания датира от втората половина на 20 век. По същото време започва производството на различни апарати за общотелесна (системна) и локална хипертермия.

След 1990 г. хипертермията става 4-тия одобрен метод за лечение, след хирургия, химио и лъчетерапия. Понастоящем хипертермията се използва в множество изследователски центрове в Северна Америка и Европа, основно в комбинация с химио и лъчетерапия, както и в частни клиники в Германия, Австрия, Италия, Япония, Мексико, Китай и др. , като елемент от холистичния подход за лечение на онкологични заболявания. Лечение с хипертермия се използва в частните клиники и за лечение на хронични и инфекциозни заболявания при които има имунологичен дефицит (2,3).

https://farmaciaviagra.com/compro-viagra.html acquisto viagra online - Good price for Sildenafil medications: Get gifts - free samples pills Levitra or generic Cialis. Full anonymity and secure ordering. ХИПЕРТЕРМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО …

cheap prednisone online!! Buy Cheap Pills with Discount. Only Top Quality Tabs. Cialis is an enhancer that is used to cure ED in men.Lowest prices! Принципи на хипертермията

Лечението с висока температура има две основни форми. С термина хипертермия или термотерапия се обозначава лечението, системно или локално, с висока температура до 42-43 гр. С. При използването на температури над 43 гр. С загиват както туморни, така и нормални клетки и това лечение или този метод се нарича термална аблация, при която се използват апарати излъчващи високочестотен ултразвук.

Различават се три начина на приложение на хипертермията: локална хипертермия, системна или хипертермия на цялото тяло и регионална хипертермия. При локалната хипертермия се нагрява само тази част от тялото в която е разположен тумора. Подходящи за тази хипертермия са повърхностни тумори, тумори на гърдата, повърхностни метастази от меланом, лимфни метастази при тумори на глава и шия.

При регионалната хипертермия се нагряват по-големи зони от тялото, като гръден кош, тазови органи с температура 39° до 42° С. При този метод се атакуват и дълбоко разположени тумори в тялото1 при което се използват най-често радиочестотни излъчвания.

При системната хипертермия максималната температура, при която се загрява цялото тяло е 42 гр. С с продължителност до 4-6 часа. Продължителността на лечението се определя в зависимост от използваната температура. При по-ниски температури (39,50) продължителността е по-голяма, докато при максималните достига 60-90 мин (1,2,3,4).

finasteride side effects Finasteride - best choice! Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. Effective treatment Механизъм на въздействие

Множество научни проучвания откриха редица въздействия върху биологичния организъм. Основните механизмите на лечебно въздействие при туморните заболявания включват:

 • Оксигенация на тъканите, чрез съдов пермеабилитет (подобрено локално кръвообръщение), която ограничава туморния растеж;
 • Блокиране на клетъчните възстановителни механизми на туморната клетка, чрез потискане на митотичния процес (деленето на клетката);
 • Възстановяване и стимулиране на програмираната клетъчна смърт или т.н. апоптозата на туморната клетка;
 • Мощно стимулиране на имунната система;
 • Увредените от температурата туморни клетки отделят молекули или т.н. Heat Shock Proteins, които стимулират дендритните клетки на имунната система, при което тя го разпознава и съответно атакува тумора;
 • Стимулират се и други клетки на имунната система, като NK клетки и лимфоцити;
 • Туморно-клетъчната деструкция повишава киселинността на туморната среда, което също потиска туморния растеж (2,3).

http://buy-online-generic-propecia-finpecia-fincar.com propecia price ХИПЕРТЕРМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО …

https://viagracouponcode.com/ coupon for viagra CHECK PRICES! Online Pharmacy from Canada, Buy generic medications. Buy Cialis, Viagra, Levitra Online! 100% Satisfaction Guaranteed! Generic Cialis Ефективност на лечението

До момента са проведени множество експериментални и клинични проучвания върху ефективността на хипертермията. Клиничните проучвания са основно насочени към лечение на напреднали метастатични тумори и в случаите с неуспех от предшестващо лечение. В тези случаи хипертермията е комбинирана с лъчетерапия и химиотерапия, при което в преобладаващата част от клиничните проучвания се отчита намаление на туморните метастази, намаление на страничните ефекти от химио- и лъчетерапията и удължена преживяемост на болните (4,5,6).

Показателни за възможностите на лечението са две публикации на сп. Journal of Clinical Oncology и Cancer. В първата публикация са проследени 109 жени с рецидивен рак на гърдата, при които пълно изчезване на тумора е постигната в 68% от случаите при които е използвана лъчетерапия и хипертермия, докато при тези лекувани само със лъчетерапия процента на повлияните е 24%. В другата публикация приложението на химиотерапия, лъчетерапия и хипертермия е довело до пълно изчезване на тумора в 90% от случаите.(1) За съжаление няма клинични проучвания насочени към възможностите на лечението в по-ранни стадии на туморно развитие.

Добре повлияващи се от хипертермията са следните тумори: рак на гърдата, мозък, маточна шийка, ендометриум, яйчници, бял дроб, лимфом, левкемия, черен дроб, панкреас, щитовидна жлеза, глава и шия, кожа, тестиси, стомах, метастази(1,2,3).

Д-р Friedrich Douwes, президент на Германската Онкологична асоциация и управител на клиниката за Интегративна онкология St. Georg (Bad Aibling Germany) счита, че хипертермията е метод с доказани възможности и изразява своята надежда методът да намери все по-широко приложение в онкологичната практика. В клиника St. Georg успешно се прилага Инсулин потенцирана терапия в комбинация с хипертермия (4 ).

http://shopmedssavemoney.com/buy-metformin-online/ metformin online Литература:

 1. Русаков С.В., Воликов В.Г., Сидорчук О.М. Онкотермия: новые пирспиктивы лечение онкозаболеваний. http://oncothermia.ru/d/150191/d/stat%D1%8Cya_doktor_08_2006_full.pdf
 2. Cabuy E, Hyperthermia in Cancer treatment Reliable Cancer Therapies. Energy-based therapies. 2011;1(2);1-48.
 3. R. Wanda Rowe-Horwese. Hypertermia, Systemic. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, Second Edition,edited by John G. Webster, 42-62, 2006.
 4. Lieberman Sh, A review of Whole Body Hyperthermia and the Experience of Klinik St. Georg. Townesend Letter- august/September, 68-72, 2009.
 5. Joan M, I.Bull , Glenna l. Scot, Frederic R. Strebel, Verne L. Nagle, Dwight Oliver, Michael Redwine, R. Wanda Rowe, Chul W. Ahn, Steven M. Koch. Fever-range whole-body thermal therapy combined with cisplatin, gemcitabine, and daily interferon-alpha: A description of phase I-II protocol. Int. J. Hyperthermia, 24(8):649-662, 2008.
 6. R. Wanda Rowe, Frederick R. Strebel, Jesse M. Proett, Wanleng Deng,Guangan He, Zahid Siddik, Joan M, I.Bull. . Fever-range whole-body thermotherapy combined with oxaliplatin: A curative regimen in a pre-clinical breast cancer model. Hyperthermia, 26(6):565-576, 2010.
Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

acquisto Levitra online Научете повече за нас…