Лазерна терапия при хроничен простатит

Лазерна терапия при хроничен простатит

viagra fast delivery Въпреки сериозните постижения в разкриване на причинните фактори и механизмите за възникване на хроничния простатит проблема с лечението на заболяването остава открит въпрос. Клиничния опит показа, че медикаментозното лечение използвано самостоятелно, често пъти е с временен ефект и незадоволителни крайни резултати.

source link В опит да се подобри резултатността от лечението в последно време все по-широко приложение намира комплексното лечение насочено към корекция на многообразието на причинни фактори водещи до развитие на хроничен простатит.

buy viagra online uk

levitra and viagra Модерното разбиране за комплексна и ефективна терапия включва следните основни направления:

 • антибиотично лечение на наличния инфекциозен причинител;
 • обща и локална корекция на нарушенията в имунитета;
 • нормализиране на кръвоснабдяването на простатната жлеза;
 • повишаване на тонуса на тазовата мускулатура и мускулните влакна в простатната жлеза, което подобрява отделянето на простатния секрет;
 • нормализиране функцията на простатната жлеза;
 • възстановяване на структурните и морфологични нарушения в простатната жлеза.

compro cialis generico Консервативното лечение, включващо медикаментозно лечение, диетотерапия и фитотерапия, нерядко не може да покрие в достатъчна степен изброените направления, при което не се постига желания резултат и това налага включването на физикални методи на лечение. Благодарение на редица свои предимства, като достъпност, безвредност и ефективност през последните години тези методи намират все по-голямо приложение. В комбинация с класическите методи при лечението се използват ниско енергийни източници, като нискочестотни лазери и крайно високочестотна електромагнитна терапия (КВЧ).

compro cialis generico Новите методи имат възможността да се прилагат съчетано и комбинирано с други физикални методи с оглед повишаване на ефективността от лечението. В клиничната практика в Русия, където най-широко се използват нискоенергийните физиотерапевтични методи, водещо място заемат нискочестотните лазерни процедури. Лазерната терапия се отличава освен с високата си ефективност, ускоряване на лечебния ефект и намаляване на претоварването с медикаменти, но и с редица предимства, като ефективността се съчеава с не висока цена на лечението и липса на странични ефекти.

buy viagra online Лазерната терапия може да се прилага чрез облъчване на определени кожни участъци и трансректално – директно въздействие върху простатната жлеза чрез вкаран през ануса лазерен излъчвател. Комбинираното приложение на двата варианта усилва лечебния ефект.

http://shopmedssavemoney.com/buy-accutane-online/ cheap accutane online Механизмите на въздействие на лазерната терапия включва:

 • нормализиране на кръвообращението и метаболизма на простатната жлеза;
 • подобрението в лимфо- и кръвообращението улеснява достъпа на антибиотиците в простатната жлеза;
 • подобряване на функционалното състояние на жлезата;
 • подобряване на отделянето на простатния секрет;
 • стимулиране на локалния и общия имунитет;
 • подобряване на чернодробната функция и регулиране на продукцията на тестостерон;

source link Показанията за използване на лазерната терапия включват:

 • всички форми на хроничен простатит;
 • сексуални нарушения;
 • безплодие на мъжа по причина на възпалителни заболявания на простатната жлеза;
 • аденом на простатната жлеза с хроничен простатит.
Matrix_Urolog

click here female viagra online Физиотерапевтичен комплекс „Матрикс-Уролог“

Едно от последните достижения в лазерната терапия при хроничния простатит, както и при множество други урологични заболявания е лазерният физиотерапевтичен комплекс „Матрикс-Уролог“. Този комплекс дава възможност за максимално комплексен подход, с използването на различни режими на лазерно въздействие и съчетано използване на различни физикални фактори, като лазерно излъчване, магнитотерапия и вибротерапия.

Основните преимущества на лазерния физиотерапевтичен комплекс „Матрикс-Уролог“ включват:

 • пълно покриване на изискванията за модерно комплексно лечение на хроничния простатит;
 • в комплекса влизат излъчватели с много широк спектрален и динамичен диапазон;
 • апаратурата разполага не само с лазерни глави (излъчватели), но и с излъчватели в КВЧ диапазона;
 • в комплекса е включено голямо разнообразие специализирани приставки;
 • включен е уникален лазерен излъчвател, позволяващ съчетано магнитно и вибрационно лечение.

Пример:

Клинично проучване, проведено от проф. Мазо Е.Б. и сътр., върху 49 болни с хроничен бактериален простатит, лекувани с лазерния апарат „Матрикс-Уролог“ показва резултатност от лечението в 92% от случаите (4).

http://jonaquestart.com/qorbupspfx2 sildenafil Литература:

 1. Илларионов В. Е. Техника и методики процедур лазерной терапии / Справочник. -М., 1994.
 2. Лазеры в клинической медицине. Руководство для врачей / Под ред. С.Д. Плетнева. – М.: Медицина, 1996. – 432 с.
 3. Москвин С.В., Муфагед М.Л. Буйлин В.А. Лутошкин М.Б. Лпатов И.О., Иванченко Л.П. . Лазерная терапия заболеваний мочеполовой сферы. Тверь, ООО Издатьлство Триада, 2004.
 4. Мазо Е.Б., Коздоба А.С., Попов С.В., Иванченко Л.П. Комплексная терапия хронического бактериального простатита (ХБП) с преминением аппарата лазерной терапии „Матрикс – Уролог“.

Вашият коментар

Име*

Email* (never published)

Интернет страница

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

get link Научете повече за нас…