Интегративна медицина

Интегративна онкология

http://learningradiology.com/medstudents/pharmacy.html viagra online pharmacy Въпреки несъмнените достижения на съвременната онкология, тя си остава един от най-важните и актуални проблеми в медицината…


Холистичен подход при лечението на туморните заболявания

Looking for follow site? Click here for all the latest deals, and find the perfect Viagra Анализът на резултатите от използваните класически методи на лечение (оперативни, лъчетерапия и химиотерапия) показва, че те са далеч от желаното, най-вече за самите болни…


Десет мита за рака и „модерната“ онкотерапия

https://salutedelluomo.net/prodotti/compro-cialis-generico.php compro cialis generico Повечето хора търсят помощта на алтернативното здравеопазване, защото алопатичното лечение (лечение чрез противодействие) се е оказало неефективно…


Концепция и Практика за Интегративен Подход При Лечението Онкологични Заболявания

Концепция и Практика за Интегративен Подход При Лечението Онкологични Заболявания…


Конвенционална Онкотерапия Реалност и Проблеми

Целите, които си поставя настоящия литературен обзор са да се представят в обобщена форма известни и по-малко известни факти, илюстриращи възможностите, проблемите и ефективността на конвенционалната терапия при лечението на онкологичните заболявания…


Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Dove https://salutedelluomo.net/prodotti/acquistare-kamagra.php acquisto kamagra in italia : Offriamo una vasta gamma dei farmaci a prezzi bassi - avere la consegna in tutto il mondo. Научете повече за нас…