За центъра

ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

https://viagracouponcode.com/ coupon for viagra: Generic and Brand Viagra, Cialis, Levitra online without Prescription. Learn about the risks, plus how to stay safe while taking your medication.

Find the best viagra promo code and save up to 80% off both name brand and generic Viagra. You can also find manufacturer coupon offers and receive a SingleCare pharmacy

http://farmaciagrande.com/prezzo-viagra-generico.php compra viagra online Generico e Cialis senza ricetta nella farmacia online in Italia. Compra Cialis Generico Viagra Generico e originale online con ricetta medica in

vendita levitra italia

cialis vs viagra pharmacology Медицински център „Интегративна медицина“ е основан през 2006 г. в София и е първата и единствена за момента в България клиника, насочена към лечението на хронични и онкологични заболявания с методите на интегративната медицина.

В резултат на интензивните ни проучвания в областта на съвременната интегративна медицина ние реализирахме и адаптирахме в нашата практика последните достижения в тази област за лечение на хронични и онкологични заболявания. Ние подбрахме методи с доказани качества и ефективност, включени в комплексна схема на лечение. Изискванията за използването на тези методи включват нетоксичност, доказана ефективност, възможност за комбиниране с други методи и не на последно място достъпност. Лечението е основано на основните принципи на холистичната медицина. При холистичния подход основно значение се отдава на подпомагане на натуралните биологични възможности на организма за справяне с болестния процес. В клиниката широко приложение намират и всички съвременни достижение в областта на персонализираната медицина.

Преди лечението се извършва цялостна оценка на моментното състояние на болните с използване на всички модерни диагностични методи. В случай на необходимост лечението се съчетава с класическите методи на лечение.

Цялостният протокол на лечението включва:

  • консултативен специализиран преглед;
  • извършване на изследвания от образната диагностика (ПЕТ скен, компютърна томография, магнитен резонанс, ехография, рентгенови изследвания,            сцинтиграфия);
  • лабораторни изследвания, вкл. туморни маркери;
  • хемосензитивен тест на изолирани циркулиращи клетки в кръвта;
  • автономен мускулен тест;
  • изготвяне на лечебна програма;
  • лечение;
  • контролни изследвания и прегледи.

Арсеналът на използваните от нас методи включва: диетотерапия, детоксикационно лечение, имунотерапия, инсулин потенцирана терапия, инфузионна терапия, ортомолекулярна терапия (високи дози витамини),  галванотерапия, биорезонансна терапия, озонотерапия, магнитотерапия, лазерна терапия, термотерапия.

Водещо място в лечебните ни схеми при лечението на онкологичните заболявания има приложението на Инсулин потенцирана терапия. До момента сме единствената клиника в страната лицензирана за използване на ИПТ при хронични и онкологични заболявания. До 2015 г. лечението е приложено при повече от 700 болни с напреднали онкологични заболявания. Резултатите от лечението са публикувани в престижни научни издания и показват възможност за постигане на ремисия в около 80% от лекуваните.

Методът може успешно да се използва за лечението на следните онкологични заболявания: тумори на пикочния мехур, простатата, бъбреци, тестиси, глава и шия, гърди, маточна шийка и ендометриум, яйчници, хранопровод, стомах, колон, панкреас, бели дробове, миеломна болест, левкемия, лимфом и сарком и др.

 


Вижте още:

compro viagra Originale in Italia online farmacia senza ricetta. Ordinando immediatamente Viagra dalla vostra farmacia virtuale personale, potrete ricevere un pacco Мисия – Разбира се, високи резултати в тази област могат да бъдат постигнати само на основата на модерни профилактични методи и практики.

How to get Viagra? Структура – Здравните услуги в Медицински центьр “ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА” се осьществяват по график в следните кабинети…

buy prednisone usa online Buy Cialis/Viagra/Levitra Online! 100% Satisfaction Guaranteed! Generic Cialis online from authorised, on-line pharmacy in the U.S Персонал – Научете повече за екипът, който ще се погрижи за Вас или Вашите близки. В клиниката работят едни от най-големите специалисти в областта.

Propecia (finasteride) is used for the treatment of male pattern hair loss (androgenic alopecia) in men. Includes about finasteride, interactions and indications. Галерия – Вижте нашата клиника, персонал и оборудване в няколко кадъра. „Разходете“ се и се запознайте чрез нашата галерия.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

http://buy-online-generic-propecia-finpecia-fincar.com buy finasteride online Научете повече за нас…