За центъра

ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

В резултат на редица обективни причини, най-вече свързани с протичащата в страната здравна реформа, качеството на медицинските услуги, предлагани на хронично и онкологично болните не отговарят на необходимите изисквания. В същото време не намират практическо приложение редица перспективни методи за лечение, които са със сериозни възможности за подобряване на ефективността на лечебните резултати и качеството на живот на лекуваните болни. Този вакуум може да бъде запълнен с изграждането на модерен Медицински център, използващ за лечение най-новите достижения в областта на интегративната медицина и високите медицински технологии.

Екип от лекари и учени подготви изграждането на нов медицински център, в който наред с утвърдените методи за лечение ще се използват научно доказани методи от алтернативната и комплементарна медицина, както и нови, високо-технологични методи. Проектът за изграждане на този център е основан на водещи достижения от световния опит в областта на интегративната медицина. Ръководители на проекта са д-р Христо Дамянов – доктор по медицина и ст.н.с. Лъчезар Аврамов – доктор по биофизика.

След продължителен подготвителен и проучвателен период на опита на водещи клиники в областта на интегративната медицина: (Huffeland clinic, Germany; Medical Center Cologne, Germany; Carring Medical Cancer Center, USA; The Kroiss Cancer Center, Austria; Oasis of hope hospital, Tijuana, Mexico) бяха определени основните направления за дейност и развитие на центъра, с които можете да се запознаете в тази интернет страница.


Вижте още:

Мисия – Разбира се, високи резултати в тази област могат да бъдат постигнати само на основата на модерни профилактични методи и практики.

Структура – Здравните услуги в Медицински центьр “ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА” се осьществяват по график в следните кабинети…

Персонал – Научете повече за екипът, който ще се погрижи за Вас или Вашите близки. В клиниката работят едни от най-големите специалисти в областта.

Галерия – Вижте нашата клиника, персонал и оборудване в няколко кадъра. „Разходете“ се и се запознайте чрез нашата галерия.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…