Седма Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Чикаго, САЩ

Седма Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Чикаго, САЩ

kamagra dove comprarlo dove acquistare il kamagra come acquista kamagra in italia acquistare kamagra oral jelly dove si trova il kamagra dove acquistare kamagra 7-ма ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНСУЛИН-ПОТЕНЦИРАНА ХИМИОТЕРАПИЯ

От 23 до 25 октомври 2009 г в Чикаго, САЩ се проведе cheap mildronate online „7-ма Годишна Конференция по Инсулин-потенцирана химиотерапия“. Медицински Център за интегративна медицина, София представи поканен доклад на тема buy accutane canada online „Тригодишен клиничен опит в приложението на „Инсулин-потенцирана химиотерапия“ за лечение на онкологични заболявания“. Бяха представени резултатите от лечението на 196 случая на рак с различни туморни локализации, от които 188 с напреднало метастатично заболяване. Резултатите демонстрират преустановяване на туморното развитие и подобряване на качеството на живот на пациентите в 81,5 % от случаите. Докладът беше посрещнат с огромен интерес от професионалната онкологична общност.

Виж презентацията на доклада: THREE YEARS CLINICAL EXPERIENCE OF IPT APPLICATION FOR THE TREATMENT OF ONCOLOGICAL DISEASES

Виж писмото от организаторите на Конференцията.

Можете да прочетете също и поканата за участие в „7-ма Годишна Конференция по Инсулин-потенцирана химиотерапия“, изпратена до д-р Дамянов, както и заключителните материали на Конференцията.

Вашият коментар

Име*

Email* (never published)

Интернет страница

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…