Седма Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Чикаго, САЩ

Седма Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Чикаго, САЩ

IPT_Conference
get link 7-ма ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНСУЛИН-ПОТЕНЦИРАНА ХИМИОТЕРАПИЯ

От 23 до 25 октомври 2009 г в Чикаго, САЩ се проведе source url „7-ма Годишна Конференция по Инсулин-потенцирана химиотерапия“. Медицински Център за интегративна медицина, София представи поканен доклад на тема viagra hom eoffice toronto „Тригодишен клиничен опит в приложението на „Инсулин-потенцирана химиотерапия“ за лечение на онкологични заболявания“. Бяха представени резултатите от лечението на 196 случая на рак с различни туморни локализации, от които 188 с напреднало метастатично заболяване. Резултатите демонстрират преустановяване на туморното развитие и подобряване на качеството на живот на пациентите в 81,5 % от случаите. Докладът беше посрещнат с огромен интерес от професионалната онкологична общност.

Виж презентацията на доклада: THREE YEARS CLINICAL EXPERIENCE OF IPT APPLICATION FOR THE TREATMENT OF ONCOLOGICAL DISEASES

Виж писмото от организаторите на Конференцията:

Hello, Dr. Damyanov

I would like to personally thank you again for coming to the Conference and presenting your study findings. They are very exciting to us, and I am sure they will be very well received when you are ready to publish them. We would like to help you publish the data, as we spoke about briefly at the Conference. Whenever you are ready, let us know and we will first post the data on both websites: the IPT website and the Foundation website. Then we will look into publishing in peer journals and with the National Cancer Institute. The world needs to see your accomplishments!

It was a pleasure to meet you and Dr. Stoeva, and we are delighted that you are part of the group. Everyone was very impressed with your presentation and your presence at the Conference.

Did you get the email from Rebecca yesterday about the next Conference in Pretoria, South Africa? It is going to be October 21-24, 2010; the sessions will be from 8 a.m. to 1 p.m. only, then there will be time to join with other doctors and visit the city and surrounding area – or go by yourself. We hope you can make it!

Best regards,

Annie Brandt
Presidential Founder & Executive Director
Best Answer For Cancer Foundation
8127 Mesa Dr., B206, #243
Austin, TX 78759
512-342-8181
www.bestanswerforcancer.org

Можете да прочетете също и поканата за участие в edinburgh search news find viagra soft „7-ма Годишна Конференция по Инсулин-потенцирана химиотерапия“, изпратена до д-р Дамянов, както и заключителните материали на Конференцията.

IPT-2009-CONFERENCE-Big

Участници в 7-ма Годишна Конференция по Инсулин-потенцирана химиотерапия

Вашият коментар

Име*

Email* (never published)

Интернет страница

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…