Разказ на Т.А.

ИМЕ НА ПАЦИЕНТА: Т.А.
ВЪЗРАСТ: 34 години
ДИАГНОЗА: рак на млечната жлеза

В периода юни – септември 2007г. осъществих 3 консултации с различни специалисти мамолози. Повод за прегледите беше откритата от мен бучка на дясната гърда. Консултациите бяха проведени с различни специалисти в областта на рака на гърдата /мамолог от Военно-медицинска болница; д-р Дойчева от 5-та градска болница и д-р Гаврилов от Националния онкологичен център/. След направените прегледи, ехографско и мамологично изследване заключението на лекарите беше, че наличието на бучката е в резултат на мастопатия или е фиброаденом. При контролен преглед при д-р Гаврилов в началото на месец март 2008 г. се установи, че е рак. Открити бяха и множество костни метастази.

В началото на месец март 2008 г. проведох първия и единствен курс от т.нар. стандартна химиотерапия в Националния онкологичен център. През месец април започнах лечение чрез инсулин потенцирана терапия в Центъра по интегративна медицина. Към 20.08.2008г. съм провела 10 курса на лечение с ИПТ.

РЕЗУЛТАТИ /към 20.08.2008 г./

При направените ми изследвания в началото на месец април от специалистите в Центъра по интегративна медицина туморния маркер СА 15-3 беше със стойност над 120. След 7-мата ИПТ стойността на туморния маркер вече беше в референтни граници. След 10-тата ИПТ неговата стойност беше 14, при референтна граница 25.

Забележително подобрение беше отчетено и в размера и наличието на костните метастази. От проведените изследвания чрез ядрено-магнитен резонанс и костна сцинтиграфия /по едно в началото на лечението и второ – контролно/ беше отчетена над 50% ремисия на костните метастази. Чувствителна промяна е настъпила и в големината на бучката в гърдата. От една страна намаляването на бучката и изчезването на подутия лимфен възел под мишницата е видимо и осезаемо при пипане. От друга страна това е и заключението на д-р Гаврилов при проведения контролен преглед през месец август. Неговото становище е, че «подутината на лимфния възел изцяло е изчезнала, а бучката в гърдата е намаляла повече от половината и е станала по-рехава, което е по-важното».

Към настоящия момент всички направени изследвания отчитат много добри резултати от проведеното лечение с ИПТ. От съществено значение е и липсата на каквито и да било осезаеми странични ефекти от лечението в хода на неговото провеждане. Както в самия ден на провеждане на химиотерапията, така и в периода между отделните курсове се чувствам физически добре, без соматични оплаквания и болки. Наличието на болки по гръбначния стълб, в резултат на метастазите, изчезнаха още след първите 2-3 ИПТ. До настоящия момент терапията показва много добри резултати върху заболяването, като успоредно с това не е съпроводена с физически болки и неразположение.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…