Разказ на сина на С.А.

Свидетелство на О.А. син на С.А. от София

В края на 2003 г. баща ми, на 74 г. възраст, получи болки в областта на шията и гърлото от дясно. В средата на 2004 г. оплакванията се засилиха и баща ми имаше затруднения в храненето и преглъщането, което бе придружено с болки. След прегледи при различни лекари специалисти по УНГ беше назначавано лечение което не даде никакъв резултат. Изследванията в Онкологичната болница в София показаха, че баща ми има рак на основата на езика с разсейки в лимфните възли на шията. Заболяването бе определено като 3-ти стадий в който оперативното лечение не може да помогне. Лекарите ни посъветваха да се насочим за лъчетерапия, като ни обясниха внимателно очакваният ефект и страничните явления от лечението. От получената информация ни стана ясно, че очаквания лечебен резултат е с малка ефективност и то за не продължителен срок. От друга страна страничните явления съпровождащи това лечения са сериозни, така че надеждите за добър изход от лечението се намалиха още повече. Другата алтернатива в такива случаи е химиотерапия но и тук перспективите бяха дори още по-лоши. Прогнозата на лекуващите лекари за изхода от заболяването беше изключително лоша. Пред нас оставаха две възможности: или да се примирим и да приемем лъчетерапията като единствен възможен вариант за лечение, или да търсим други алтернативни възможности. Започнахме да събираме информация за алтернативни методи на лечение като ползвахме най-различни източници. В търсене на тези възможности за лечението на баща ми се обърнах за съвет към д-р Дамянов, който от дълги години се занимава с лечението на онкологични заболявания при урологично болни. От него научихме за възможностите на един интересен метод за лечение на онкологично болни наречен Инсулин потенцирана терапия. По информацията, която получихме от д-р Дамянов, а и от публикуваните материала в Интернет стана ясно, че този метод се отличава с простота на изпълнение, ефективност и много ниска токсичност. Оказа се, че лечението е наистина без всякакви странични явления. Нещо повече, след края на лечението баща ми се чувстваше по-свеж, с прилив на сили. След третия курс на лечение общото му състояние започна да се подобрява значително, болките намаляха, а най-важното, разсейките в областта на шията, които бяха достигнали размер по-голям от яйце започнаха да се стопяват. След 6-тия курс на лечение те бяха почти изчезнали, а след няколко допълнителни курса те въобще не се напипваха. По съвета на д-р Дамянов отидохме на контролен преглед в Раковата болница, където от направеният преглед и изследване се потвърди добрия ефект от лечението. Посъветвани бяхме да направим консултация с водещия специалист в областта на лицево-челюстната хирургия. проф. Стратиев. Според него резултатът от лечението е забележителен и от прегледа и контролната Компютърна томография не се установява наличие на тумор, както в лимфните възли, така и в основата на езика. Все пак бяхме посъветвани да направим биопсично изследване на тумора в основата на езика. От това изследване се установи, че има много малък участък на остатъчен тумор. В състояние на напреднал стадий на заболяване, със силно ограничени в тези случаи възможности на класическите методи на лечение, баща ми е все още жив и на него му бяха спестени твърде много страдания. Прогнозата на лекуващите лекари беше за продължителност на живота от няколко месеца. Близък наш който беше в аналогична на нашата ситуация избра пътя на оперативното лечение. Този път завърши след 3 месеца и то с неизброими страдания. Подобна беше съдбата и на други болни с които баща ми се беше запознал в болницата и които се лекуваха с класическите методи на лечение.

Надявам се, че лекарите ще обърнат сериозно внимание на възможностите на този и други подобни методи, с което биха дали още един шанс и надежда за много болни с ракови заболявания. От мое име и от името на баща ми, искренно благодаря на д-р Дамянов за положените усилия, невероятния му стремеж за откриване на новото и по-доброто в медицината и за грижите, които е полагал и полага.

гр. София
12.02.2006 г.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…