Разказ на Н.С. (Neli_S), дъщеря на Т.С.

МОЕТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ИПТ

Разказ на Н.С. (Neli_S), дъщеря на Т.С.

През м. Март 2007 г., на майка ми, Т. С. Бе поставена диагноза аденокарцином на стомаха с множествени чернодробни метастази, ІV стадий. Лекарите, с които се консултирахме, изразиха мнение, че рака е иноперабилен. Свързахме се с хирург, който предложи тотално отстраняване на стомаха и част от разсейките в черния дроб, но ни обясни, че със, или без операция, преживяемостта на пациентите е приблизително еднаква. Майка ми отказа всякакъв вид хирургическа намеса. Обърнахме се към водещ специалист в областта на химиотерапията, но и там не ни обнадеждиха, нямало да има особен ефект, предвид факта, че основния тумор в стомаха не е премахнат. В нейното състояние негативните странични ефекти от въздействието на трите мощни оръжия за борба с рака – хирургия, лъче- и химиотерапия, само щяха да влошат качеството й на живот. Конвенционалната медицина я диагностицира, но също така и остави отворен единствено пътя към палиативни грижи.

Към края на април състоянието на майка ми започна чувствително да се влошава, поносимите до момента болки се засилиха многократно, непрекъснато се оригваше болезнено, получаваше чести позиви за повръщане, отслабна драстично. На фона на тази обща физическа отпадналост, психически майка ми рухна, не очакваше нищо добре в бъдеще, сякаш се предаде и примири със съдбата си. Притиснати от неумолимото напредване на болестта, започнахме да търсим алтернативни подходи за лечение. От интернет научихме за Центъра по интегративна медицина и се обърнахме към д-р Дамянов за помощ. Той се запозна подробно с изследванията на майка, обсъдихме начините за въздействие, коректно ни обясни какво можем да очакваме като резултат в нейния случай и така започнахме да прилагаме go to site Инсулин-потенцираната химиотерапия успоредно. В началото вливанията бяха с най-широко прилаганите цитостатици, но след третия път стана ясно, че тази комбинация от препарати при нея не дава очаквания ефект. Болките бяха станали нетърпими, майка се принуди да пие много силни обезболяващи, аналгетици от групата на морфина, повръщаше непрекъснато, изгуби всякакъв апетит, казваше, че й остават дни живот.

Д-р Дамянов не можеше да приеме това развитие на състоянието й, направи нова програма за нея, промени цитостатиците, включи високи дози витамин С, магнезий и калий, акцентира върху детоксикационния ефект. Проведе един много сериозен разговор с майка за необходимостта от спазването на определена диета, с което тя до момента не беше се съобразила. С голямото си търпение и със своята дълбока убеденост в ефективността от прилагането на ИПТ, д-р Дамянов успя да пропука песимизма и безверието на майка ми, вдъхна й сили за борба, като й даде обоснована надежда за по-добро развитие на нейното състояние. Трябва да кажа, че този комплексен подход не закъсня със своите резултати. Не минаха и няколко дни и майка придоби апетит, повръщаше все по-рядко, започна да усеща прилив на сили, най-радостното за мен бе, че пожела да си купи нови дрехи, да слага бижута. През юни с голяма надежда посрещнахме рождения й ден – 70 години, започна да прави планове за бъдещето, върна се към предишния си начин на живот. Да, невероятно звучи, но майка ми буквално върна досегашния си начин на живеене, отиде на вилата сама, поднови работата, която е обичайна за село – грижи се за зеленчуковата си градина, прекопа лозето, дори ми се похвали, че обрала първата реколта грах. Тези дни дойде за поредното вливане и донесе чудесни, отгледани от нея краставици. Спокойно мога да кажа, че като цяло качеството й на живот се повиши, нашите близки и познати с огромно задоволство отбелязват как за месец и половина успя да възвърне енергията и жизнеността си. В подкрепа на казаното дотук говорят и получените днес лабораторни резултати от кръвните й изследвания:

20.Април.2007 г. 18.Май.2007 г. 18.Юли.2007 г.
СУЕ 24 39 7
ЛДХ 641 294 306
СА 72—4 18,17 16,86 14,29
подпис Н.С.

Н.С.

20.Юли.2007 г.
София

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…