Разказ на И.О. от Габрово

buy viagra online in Europe Christmas discounts! Very cheap pills online, Secure and Anonymous. Licensed and Generic products for sale. Happy New Year!. Low Prices! 2019 И.О., 24.06.2008 г. гр. Габрово

През месец януари тази година постъпих в Габровската болница с болки в дясното подребрие и жълтеница. На третия ден ми беше поставена диагноза карцином на простатната жлеза с метастази в костите и лимфните възли. След незабавна оперативна намеса бе отстранен тумор на лимфен възел в съседство с черния дроб. Решението на онкокомитета в болницата бе за поддържащо лечение с хормони /Андрокур/ и биофосфонат /Зомета/. След консултации в няколко водещи държавни болници, лечение на практика ми бе отказано. Тъй като типа на карцинома е хормонорезистентен се оказа, че Андрокура не би могъл да му повлияе. Наложи се да търся други възможности.

През февруари месец се свързах с Медицински център по Интегративна медицина, ръководен от д-р Дамянов. Състоянието ми беше критично. Бях почти неподвижен, трудно контактен, поради силно затруднено дишане, силно увеличен и болезнен черен дроб.

Към момента стойностите на PSA бяха: 200,4 а алкалната фосфатаза – 1278.

Развитието на болестта е изключително агресивно и бързо, поради което започнах незабавно лечение в центъра. Решението ми бе повлияно основно от възможностите за комплексно лечение, предложено ми от д-р Дамянов.

В рамките на три месеца бях изправен на крака, не изпитвам никаква болка, което ми позволи да се върна към нормалния си начин на живот. В момента нямам чувството, че съм болен. Чувствам се физически и психически много добре и това ми позволява да пътувам спокойно два пъти седмично по 500 км. до София.

Редовните контролни изследвания показваха постоянно подобрение на резултатите. В края на третия месец от лечението ми в центъра PSA е – 5.12, а алкалната фосфатаза – 127.

Последния контролен скенер направен на 18.06.2008г. показа пълното изчистване на лимфните възли от метастази в областта на белия дроб, коремни органи и малък таз. Костните метастази са силно редуцирани, което бе потвърдено месец преди това от извършената сцинтиграфия.

Като глава на семейство с три деца: най-малкото, от които дъщеря на 5 год., успях да получа не само квалифицирана медицинска помощ, но преди всичко ясен и конкретен отговор на въпросите, които ме вълнуваха в началото на моето заболяване, хуманното отношение и лекарски грижи на целия персонал и възможността да бъда отново пълноценен баща и гражданин.

И. О.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…