Разказ на Е.Хр.

История на заболяването на Г.Й.В. на 37 г.
от с. Чешнигирово обл. Пловдив

На 22.12.2005 год. беше открит тумор на главата, поради тази причина постъпва в болницата на Медицинска академия гр. София и бе направена първа операция на главата. Две години по-късно на 11.01.2008 год. бе направен скенер на главата и се установи, че се налага втора операция. След тази втора операция той започна да се влошава, започна да е нестабилен, да трепери и да отича по ръцете, краката и лицето. Случайно открихме по интернет медицинския център по интегративна медицина и на 08.10.2008 год. започнахме лечение в медицинския център. В продължение на няколко месеца правихме 14 инсулин потенцирани терапии, от които той се чувстваше много добре., но на 14.01.2009 год. се подхлъзна и падна и си удари главата, при което получи кръвоизлив и се наложи оперативна намеса. Поставена му беше клапа на главата, за да може течността, която се събира да се оттича, но в същото време продължавахме да се лекуваме в медицинския център.

На 13.09.2010 год направихме скенер на главата и се установи, че огнищни болестни изменения не се установяват, но продължавахме да правим лечение, от което много сме доволни и най-вече, че той се чувства много добрe от лечението.

Много сме благодарни на Д-р Дамянов и на персонала на Медицинския център.

С благодарност: Е.Хр.
27.09.2010 год.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…