Разказ на доц. д-р П. Петров

доц. д-р П. Петров, гр. Добрич, 15.02.2011 г.

Здравейте!

На 09.06.2010 г.след кратко лечение в родния ми град за язва на стомаха ми беше поставена диагноза – РАК. Лекарите побързаха да ме изпратят за операция. Оперирах се в болница Токуда с голяма предварителната надежда. След операцията обаче се видя, че нямам шанс, внимателно и любезно ми беше обяснено, че в моя случай при напреднала фаза на заболяването нищо повече не може да се направи.

Всеки който е чул тази диагноза знае, че това е жестока присъда.

При направените консултации в няколко държавни клиники химиотерапията почти бе отхвърлена, защото това не би било много ефективно лечение в моя случай.

Мъката и болката се засилват и от мисълта за липса на избор, затова, че си обречен и изоставен. Прибирайки се у дома твърде отчаян, със семейството ми решихме да търся друга възможност.

В началото на месец юли посетихме д-р Дамянов в Медицински център „Интегративна медицина“. Още при първия разговор прави впечатление увереността в собствените възможности, уважението към пациента и неговия проблем и всичко това казано спокойно и открито, без излишни обещания, но вдъхващо доверие и надежда.

Аз съм научен работник и зная колко е важно умението да се съчетае традицията с иновативния подход, да се бориш да извлечеш и използваш силата на даденостите, човешката мисъл и воля така, че се доверих безусловно.

За мен беше направена специална програма, ИПТ се съчетава с допълнителни процедури укрепващи организма и имунната система, предизвиквайки я да се бори с туморните клетки. Започнах лечението на 19.07.2010г.

Положителните резултати нe закъсняха, още на втория месец се чувствах по бодър, по силен, възвърнах апетита за хранене и загубеното си тегло. Вече седем месеца продължавам лечението, като четвърти месец пътувам за това 500 км. и обратно без да съм почувствал неразположение. Всички направени кръвни изследвания отчитат много добри резултати от проведеното лечение чрез метода на д-р Дамянов. Важно за мен е липсата на каквито и да било осезаеми негативни странични ефекти от лечението в хода на неговото провеждане. Чувствам се добре, както в самия ден на провеждане на ИПТ, така и между отделните процедури. Чувствам се работоспособен, мога да извършвам и физически труд с щадящо натоварване. Бързо се възстанови жизненият ми тонус.

Имам почти 40 год. трудов стаж, и си мисля, не съм боледувал, не съм ползвал болнични, бил съм изряден данъкоплатец, а сега съм изоставен сам на себе си и на семейството си. Къде е моята държава! Защо ме лишава от правото на избор! Резултатите от този начин на лечение са налице, но при лечението се използват скъпоструващи лекарства, които се заплащат от болния, без каквато и да е финансова подкрепа. По тази причина видях онкоболни които прекъсват или се отказват от лечението т.е. отказват се от шанса за живот.

Разбирам сериозността на заболяването ми, но се надявам с това лечение, поне да се удължи и подобри качеството на живота ми.

Благодаря на д-р Дамянов и прекрасният екип на медицинския център за това, че ги има, за подхода, слънчевото отношение и грижите и най-вече за дадената надежда, че все пак е възможно да се живее и с тази диагноза.

доц. д-р П. Петров

Директор на Добруджански земеделски институт

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…