Разказ на Б.А. от София

Преди три години заболях тежко. Оказа се, че имам тумор на пикочния мехур и се налагаше спешно да бъда опериран. Имах възможност да замина за Австрия и там се подложих на операция. Надявах се, че в Австрия операцията ще бъде сполучлива. За мое голямо съжаление и разочарование, няколко месеца след операцията туморът се възстанови и отново започна да ми създава проблеми. Австрийският лекарски екип не беше изчистил тумора както трябва. Трябваше да сложа нефростома и въобще, положението започна да става тежко. Появиха се и метастази. Тези тежки за мене дни ме насочиха към д-р Дамянов. След прегледа, който ми направи, той ми каза, че „хващам последния влак“. Под негово ръководство в продължение на 7 месеца ми беше проведена инсулин-потенцирана химиотерапия, заедно с още няколко допълнителни лечения, укрепващи организма и имунната система. Седем месеца след проведения курс на лечение резултатите са следните:

  1. Спря развитието на тумора;
  2. Болнавият вид, който имах е променен във вид, вдъхващ живот;
  3. С Божията помощ имам апетит;
  4. По няколко часа на ден отделям за работата във фирмата си и съм комуникативен;
  5. Резултатите от кръвната ми картина се подобриха значително в сравнение с първоначалното положение;

Това лечение ми възвърна вярата и волята ми да продължа да се боря с коварната болест. Всичко останало е в Божиите ръце!

Б.А. от София.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…