Отзив от С.М.

Уважаеми Д-р Дамянов,

Имам удоволствието да Ви информирам, че на 14.10.07 година бях на консултация при проф. Бренер в Тел Авив във връзка с лечението, което провеждам.

Професор Бренер е един от най-известните онколози в Израел с дългогодишна практика и в САЩ.

След като се запозна внимателно с всички изследвания, които му предоставих и след прегледа, който ми направи, той каза, че работата на колегите му в България е на световно ниво. Беше запознат с този вид терапия и беше впечатлен, че и в България се прави (виж Мнение на Проф. Харолд Бренер).

Лично за мен даде много добра прогноза, като каза, че организмът ми много добре реагира на терапията, посъветва ме да продължа с нея и след 6 месеца отново да се видим, като междувременно трябва да го държа в течение на състоянието ми.

При раздялата ни отново подчерта, че е впечатлен от отличната работа, която сте свършили.

И аз Ви благодаря много за големия професионализъм!

С уважение:

С.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…