ОТЗИВ от Н.У. от София

Искам да изкажа своята благодарност към д-р Дамянов и екипа на мед. център по Интегративна медицина за това, че ми върнаха радостта от живота. Дойдох в клиниката в тежко състояние, с корем подут от асцит и висок туморен маркер СА 125−6700 (всички подробноси по заболяването ми и лечението му могат да се видят в мед. досие, което се съхранява в клиниката). След шест инсулин- потенцирани терапии, придружени с други съвременни алтернативни методи за борба с рака (озонотерапия, термотерапия и др.) асцитът изчезна, а след 10-тата – маркерът драстично намаля, а аз мога да живея както преди.

Продържавам да правя терапии и ги понасям много лесно. Правила съм стандартна химиотерапия и мога да направя разликата. Тя е голяма: при терапиите в клиниката на д-р Дамянов лекарството, което се влива е в пъти по-малко. Никога не съм получавала гадене и нито косъм не е паднал от главата ми.

Радвам се, имах късмета да открия тази клиника и горещо я препоръчвам на всички нуждаещи се.

09. 12. 2011 г.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…