Отзив от М. Й. Х.

Отзив на пациент

От М. И. Х., от гр. София, ж.к. Младост 4

Дъщеря ни, Б.К.Х. има метастази в костите, белия и черния дроб. След продължително лечение, бяхме предупредени с баща й от специалисти, че идва най-страшното, най-жестокото и най-ужасното и трябва да направим края й по-комфортен, сиреч безболезнен.

Тя не ставаше от леглото от много време, не можеше да говори, а само шептеше.

От 20 февруари 2007 г. започна лечението й в клиниката за Интегративна медицина с водещ лекар д-р Христо Дамянов. За един месец лечение тя стана от леглото, от 45 кг наддаде до 50 кг и туморните й маркери намаляха повече от два пъти.

Вследствие на жесток грип, постигнатото бе върнато обратно. Дъщеря ни пак не ставаше от леглото, като преди.

После цялото лечение започна отново. Сега (преди два месеца) туморните маркери са свалени три пъти, а дъщеря ни от 46 кг. Вече е 49 кг. Ходи навсякъде, среща се с приятелки, говори с естествения си глас, пътува с градския транспорт. От две седмици вече сама пое грижите за дома и семейството си. Скоро се канят с нейна приятелка да отидат за няколко дни на черноморското ни крайбрежие. Тя вече вярва, че това лечение е много полезно и казва, че живее втори живот. Тя, синът й, татко й и аз сме безкрайно благодарни на Медицински център „Интегративна медицина“, защото виждаме добрия резултат.

подпис М.Х.

М.Й.Х.

30.Юли.2007 г.
гр. София

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…