Отзив на Христина В.А. от Бургас

Христина В. А., гр. Бургас, възраст 53 години

ДО ВСИЧКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ИМАТ ПОЛЗА

На 5.12.2000 г. открих твърдо образование в дясната си гърда. Още на следващия ден ми бе направена биопсия в Националната болница по онкология в гр. София. Поставена ми бе диагноза рак на гърдата.

За да се уверя в достоверността на резултатите, посетих и Клиниката по онкология в Медицинска академия, Плевен. Повторна биопсия потвърди диагнозата.

На 03.01.2001 г. бях оперирана в същата клиника в гр. Плевен от д-р Байчев (инвазивен дуктален карцином). Отказах радикална мастектомия и операцията беше сведена до парциална резекция без отстраняване на лимфни възли.

Последва лъчетерапия и 5-годишно лечение с Нолвадекс.

Лъчетерапията бе за мен сериозно изпитание след получените сериозни изгаряния на гърдата и зоните около нея. Лечението с Нолвадекс предизвика насилствено менопауза със съпътстващите странични ефекти.

През 2006 г. имах сериозни проблеми с щитовидната жлеза и през март, 2007 ми бе направена субтотална резекция на жлезата.

През 2008 г., след контролна мамография в Болница Токуда, отново се изправих пред проблема рак на гърдата. Мамографското изображение ясно показа наличието на рецидивен тумор с размер над 2 см на мястото, откъдето беше отстранен първият тумор. Наличието на тумор на същото място бе ясно от оставения в гърдата заради лъчетерапията метален клипс.

Посещението в Националната клиника по онкология в София ме накара да се почувствам изключително зле, тъй като всички лекари, които ме консултираха, единодушно изразиха мнението, че радикалната мастектомия е единствената възможност за спасяване на живота ми.

Прибирайки се у дома – признавам – твърде отчаяна, с единствената възможност, която ми бе предложена – радикална мастектомия, реших да потърся отново други възможности в Интернет.

Това бе МОЯТ ШАНС, тъй като попаднах на Центъра по интегративна медицина. Прочетох информацията, публикувана на страницата на Центъра и се свързах с д-р Христо Дамянов. На следващия ден посетих Центъра, за да науча повече за възможностите, които предлага. В продължение на още седмица събирах информация за метода, прилаган в Центъра по интегративна медицина – инсулин потенцираната химиотерапия. Дъщеря ми влезе в контакт с изтъкнати специалисти, прилагащи този метод в други страни – Австрия и Германия. След като семейството ми обсъди получената информация, реших да започна лечението си при д-р Дамянов.

Резултатът след 15 процедури е огромно намаляване на тумора. Убедена съм, че радикалната мастектомия е възможност, останала завинаги назад в миналото. Към това следва да добавя цялостното подобряване на здравословното ми състояние. Причината за това е, че лечението, на което съм подложена, цели не само намаляване/унищожаване на туморното образование, но и подобряване на общото ми здравословно състояние, което бива постигано чрез комбиниране на инсулин потенцираната химиотерапия с други методи и медикаменти, подбирани индивидуално за всеки един пациент.

Изключително признателна съм на д-р Дамянов и неговия екип, особено на д-р Радославова, за техния професионализъм, хуманно отношение към всеки един от пациентите, което ни кара да се чувстваме единствени и значими и за тяхната психологическа помощ и подкрепа в преодоляването на болестта. В момента, в който с тяхна помощ осъзнах, че ракът не е просто образование някъде в тялото, а нещо, с което трябва да се боря всеки ден по начин, по който водят своята ежедневна битка хората с диабет, животът стана, като че ли, по-ценен. Предстоят ми още 3 процедури и след приключването им д-р Дамянов ще вземе решение за по-нататъшното ми лечение.

Центърът по интегративна медицина не просто осигурява медицинското лечение, от което имаме нужда. Тук се учим как да живеем с болестта, как да я управляваме, как да се чувстваме нормални. Благодарна съм най-вече затова, че открих, че инвалидизацията на жените с рак на гърдата, подложени на радикална мастектомия, сигурно е възможното решение в определени случаи, но в никакъв случай не бива да бъде считана за задължителна. Напротив! Има и други възможности, от които трябва да се възползваме.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…