Отзив за проведено лечение oт Р. Ст.

Отзив за проведено лечение oт Р. Ст., възраст: 58 год.,
Оперирана от рак на стомаха на 22/09/2006

След операцията, в резултат на изключително хуманното отношение на лекуващия ме лекар от „Пирогов“, аз излязох от болницата оптимистично настроена и със самочувствие на човек, който трябва само да закрепне, за да продължи напред.

Сблъсъкът ми със стигмата „раково болен“ ме порази, когато започнах да обикалям онкокомисиите – първо в ИСУЛ, където ми заявиха, че не се нуждая от химиотерапия; след това в Столичния онкодиспансер, където трябваше да се диспансеризирам. Там решението бе да направя химиотерапия. За да се стигне до това решение на комисията, обаче, аз трябваше да заплатя сама за скенера, необходим на тази комисия. Вие като компетентни медицински орган би трябвало да знаете, че сумата съвсем не е малка за пациент, който току-що е излязъл от болница. Приех решението не без колебания, защото в Онкологията, където ми правиха скенера, отново ми препоръчаха да не приемам химиотерапията като вариант за лечение. Престоях в стационара на 27 поликлиника три дни за първата химиотерапия. Там самочувствието ми бе попарено, защото лекарят ми заяви най-безапелационно, че моят случай не се поддава на химиотерапия и няма смисъл от нея. От тук нататък, при опадалата коса, аз вече нямах никакви надежди и сили за борба. Лично аз съм превела книгата на д-р Елизабет Хюблър Рос „За смъртта и умирането“. Затова – правейки сравнение с обстановката, с персонала, ми беше обидно отношението на всички от тези здравни заведения към мен – отношение като към безполезен предмет.

Мой близък колега ме заведе в Центъра по интегративна медицина в началото на февруари, когато видя, че вече бях станала само ревящо и отчаяно подобие на човек. Загрижеността и топлината на д-р Христо Дамянов печелят доверието на пациента моментално. За пръв път – както съм виждала по филмите и съм чела по книгите, лекарят обсъжда с пациента състоянието му, обяснява какво и как ще приложи, как ще протече по-нататък лечението, следят се кръвните резултати и другите необходими показатели. Всичко това се съхранява в отделна папка за пациента и по всяко време може да се направи необходимата справка. Няма да коментирам медикаментите, нито пък процедурите и вида на лечението. Това може да се види от моята папка. Искам само категорично да заявя, че от началото на февруари до сега аз забравих, че съм боледувала. В центъра ходя като по работа, където срещам приятели. Чувствам се енергична, работоспособна. През този период направих пътувания до Китай, до Италия, до Гърция; в края на септември ще пътувам до Черна Гора, а в началото на октомври – до Германия. Работя пълноценно, без да имам и най-малкото притеснение, че съм болна. Зная, че винаги, по всяко време, ако имам и най-малкия дискомфорт, мога да позвъня на д-р Дамянов, за да го обсъдим.

Затова считам, че на такива центрове трябва да се гледа като на спомагателни звена – които допринасят за цялостната здравна картина на страната. Според мен е необходимо да се отпускат средства за медикаментите, които пациентите приемат, защото всички ние сме все пак граждани на тази страна. Нека и ние имаме право на избор – кой и как да ни лекува, стига от това да се чувстваме по-добре. Нека се поощряват всички нови опити за нови методи на лечение. И нека повече лекари, а не само д-р Дамянов, да си припомнят Хипократовата клетва.

София, 13 септември 2007

Р. Ст.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…