Отзиви на лекари

Мнение на д-р К.Димитрова

follow. We'll do everything and more for your health! Feel the call of your body with Cialis-Viagra. The best price here! 2019 year През март 2005г. по повод на кръвокрах сутрин след ставане от сън на баща ми, който по онова време беше на 67 г., бяха направени скенер и пункционна биопсия на базата, на които се постави диагнозата рак на белият дроб…


Мнение на Проф. Харолд Бенер

acquistare kamagra online Oral Jelly 100 mg compresse di Sildenafil nel Regno Unito. 100mg Kamagra Jelly è un'alternativa alla pillola Kamagra per sbarazzarsi della Получено е отлично повлияване от лечението и препоръчвам да продължи с тази терапия. Тук би трябвало да има разумни интервали, за да се намали депресията на костния мозък…


Мнение от ст. н. с. д-р Румяна Маркова, дм

http://extraviagra.com/ how to buy viagra? В края на м. Ноември 2009 г. съпругът ми бе опериран от Са на пикочния мехур в Германия. Направена бе резекция по Бринкер и бе изграден нов мехур от тънкочревна бримка. …


Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

https://24-viagra.com/ where to buy viagra? „Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

buy amoxil online Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

la scelta del Viagra viagra online Научете повече за нас…