Отзиви на лекари

Мнение на д-р К.Димитрова

https://24-viagra.com/ where to buy viagra? През март 2005г. по повод на кръвокрах сутрин след ставане от сън на баща ми, който по онова време беше на 67 г., бяха направени скенер и пункционна биопсия на базата, на които се постави диагнозата рак на белият дроб…


Мнение на Проф. Харолд Бенер

buy amoxil online Получено е отлично повлияване от лечението и препоръчвам да продължи с тази терапия. Тук би трябвало да има разумни интервали, за да се намали депресията на костния мозък…


Мнение от ст. н. с. д-р Румяна Маркова, дм

la scelta del Viagra В края на м. Ноември 2009 г. съпругът ми бе опериран от Са на пикочния мехур в Германия. Направена бе резекция по Бринкер и бе изграден нов мехур от тънкочревна бримка. …


Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

buy doxycycline online „Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

http://extraviagra.com/ how to buy viagra? Научете повече за нас…