Мнението на имунолога доц. В. Манев от ВМА

Медицинско становище

Публикувано на Frognews.bg

Слушах дебата на 15.02.08 в парламентарна зала по въпроса „ЗА „ИЛИ „ПРОТИВ“ „течността“ на Коули „. В западната научна литература през последните 50 и повече години известна повече като „ваксина на Коули “ или по често като“токсин на Коули „. Слушах внимателно изявлението на Министър Гайдарски.Колкото и да е странно за някои той формално е прав.Все пак обаче има проблем . Какви са фактите? Факт е ,че този проблем се прехвърля вече година или повече по държавните институции Неопровержим факт е също,че „проблемът“ продължава да не се решава . Възможно е да се окаже ,че „проблемът“ не се решава защото понякога същият не е формулиран или не е формулиран правилно. Съгласете се моля Ви ,че един министър особено в област като здравеопазването не може да бъде компетентен по всички въпроси на медицината .За това той има съветници и експерти-консултанти. Проблемът е вероятно в това ,че нито един от тях по неизвестни причини не е намерил време ,не е имал възможността или не си е направи труда да чете достатъчно със седмици и месеци ако е нужно и повече за да се запознае в дълбочина с този не само медицински ,но научен,социален , морален и хуманитарен проблем.Доказателство за този казус е факта, че Министърът на здравеопазването проф.Д-р Гайдарски изисква експертна оценка и докладва становището на своите Национални консултанти по: онкология,химиотерапия и трансфузионна хематология Не е ли странно ,че нито един от националните му консултанти вероятно не е формулирал проблема и не е докладвам на Министъра ,че този проблем не е нито в предмета на химиотерапията ,нито в областта на трансфузионната хематология ,нито в която и да е друга медицинска област , а е предмет единствено и само на специалността клинична имунология ,неразделна част от който е имунотерапията на злокачествените новообразувания и в частност на рака.

Не е ли странно ,че никой не е посъветвал министъра да възложи експертната оценка на ЕКСПЕРТНИЯ МУ СЪВЕТ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ към Министерството на здравеопазването/МЗ/? Не е ли странно ,че толкова време след като по закон и към ИАЛ трябва да има „комисия по ваксините “ същото не е възложило досега експертна оценка на пряко подчинената му експертна комисия или “ съвет по ваксините“? Трябваше да изчакам търпеливо становището на държавните институции.Повече нямам моралното и професионално право да мълча защото се убедих ,че проблемът няма да се реши и ще продължава да не се решава защото е в затворен „порочен кръг“ .Някой трябваше да го формулира. Сега след като е формулиран вярвам ,че проблемът „за “ или „против“ „ваксината,течността или токсина на Коули“ ще намери разумно и приемливо решение. Предлагам:

  1. Да се потърси без излишно бавене експертната оценка на експертите по клинична имунология към МЗ и тези към ИАЛ.

  2. За да бъде разрешен „порочният кръг “ следва да се знае ,че проблемът има и още една страна. През последните 20-30 години в развитите страни изследванията на ваксини и други имунологични средства/над 100 вида/ и методи се извършва в специализирани клиники , Мед.Центрове или Институти по биологична терапия или в частност клиники /Центрове ,Институти по Онкология с клинична имунотерапия.В България за последните 30-40 години няма разкрита нито една такава специализирана клиника Практиката във високо развитите страни е показала,че най-новите и специализирани области не само в биологичната терапия на рака се развиват в мощни частни клиники подкрепени от мощни здравни фондации и църквата, а държавните болници по-често са консуматори на готова интелектуална собственост когато тя бъде проверена и утвърдена поне за 10 години в практиката.

В развитите страни често такива високо специализирани клиники или Центрове/Институти/ създаването им тръгва от фондации с подобен предмет на дейност.В България има регистрирана здравна фондация с точно този предмет на дейност и точно с такава мисия да се съберат средства за разкриване на Мед.Център /Клиника ,Институт за имунопрофилактика и имунотерапия на имунни дефекти при злокачествени и други имуноасоциирани заболявания.През 2006г на проведената по наша инициатива Научна конференция на тема“Проблеми а имунологичното здраве в началото на ХХІ век “ От участниците в научната конференция над 30 висококвалифицирани специалисти повечето от които хабилитирани се учреди на 11.11.2006г за първи път у нас „Специализиран програмен консултативен съвет по имунопрофилактика и имунотерапия на имунни дефекти при злокачествени новообразувания“ .На нея изнесе своя двучасов доклад по клетъчна имунотерапия на рака проф.Славин от Тел Авив. Събитието беше отразено в медиите.

Изпратеният меморандум до Министъра на здравеопазването получи позитивна оценка за социалната им значимост с препоръка да търсим „донори“ за разкриване на специализираната здравна институция.Същата би била не само първата за страната ,но и за Югоизточна Европа.

С решение на УС на здравната фондация от 27.01.2008г сме в подготовка за организиране на пресконференция с участието на съизпълнители и „Обществен съвет от неправителствени организации“ за това как ще се организира привличането на чуждестранни и наши капитали и донори за да може да се разкрие без излишно бавене специализирана лечебна структура с уникален предмет на дейност и нова функция в помощ на здравеопазването ни в частност на пациентите с онкологични заболявания.

С Поздрав: Доц.Д-р В.Манев -клиничен имунолог,

Председател на здравна фондацията „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда“ ,Председател на „Специа…

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…