Хомеопатично лечение

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

homeopathic

Хомеопатията се заражда през 18-ти век в Германия. Принципът, на който е основана хомеопатията е „подобното лекува подобно“, т.е. че някои субстанции, които в големи дози предизвикват симптоми на заболяване, в много ниски дози могат да го лекуват. Разчита се основно на собствените оздравителни сили на организма, който се стимулира със силно разредени субстанции, извлечени от растения, минерали и животни.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…