Ензимотерапия

ЛЕЧЕНИЕ С ЕНЗИМИ

how to buy viagra? active-siteЕнзимите представляват биологични катализатори, които стимулират специфични химични реакции в организма. Животът и функциите в организма са невъзможни без наличието на ензимите произвеждани в него. В тялото на човека се произвеждат и функционират метаболитни ензими, които активно участват в различни процеси протичащи в него: мисловни и говорни функции, дишане, движение, имунни функции и др. В панкреаса, слюнчените жлези, стомаха и тънките черва се произвеждат храносмилателни ензими, които имат изключително важна роля в процеса на храносмилането и усвояването на необходимите хранителни вещества. Ролята и мястото на ензимите в процеса на поддържане на стабилно функционално и здравословно равнище са предмет на засилено внимание от страна, както на клиничната практика в медицината, така и на множество научни проучвания. Медицинската теория и практика отделя подобаващо внимание на използването на натрупаните познания върху възможностите за регулиране на множество функционални нарушения с помощта на ензими. Все по актуално става приложението на две основни групи ензими, оказващи съществено влияние върху цялостното здравословно състояние на организма: растителни ензими и панкреасни ензими.

how to buy viagra? https://salutedelluomo.net/prodotti/compro-cialis-generico.php compro cialis generico Ензими от растителен произход

Alcool e dei problemi di erezioni В суровите хранителни продукти от растителен произход се съдържат множество важни ензими, които играят съществена роля в процеса на храносмилане в стомашно-чревния тракт. Употребата на сурови храни води до един първоначален процес на храносмилане от съдържащите се в тези храни ензими, което съществено подпомага работата на собствените ензими, произвеждани от храносмилателната система. Топлинната обработка на храните води до унищожаване на растителните ензими и натоварва собствената ензимна система на организма. Дефицитът на растителни ензими в храненето води до възпалителни процеси, хипертрофия на панкреаса, нарушения във функциите на червата, черния дроб и имунната система. Практическият опит на лекари, използващи за терапия растителни ензими показва, че множество функционални нарушения и заболявания могат успешно да се повлияят от прилагането на растителни ензими. Лечебният ефект се основава на подпомагане на храносмилателните функции на организма, намаляване натоварването на собствената ензимна продукция, подобряване усвояването от храните на жизнено важни витамини и минерали. Лечението с ензими и използването на сурова растителна храна може успешно да повлияе на инфекциозни и възпалителни заболявания вкл. гъбични инфекции, хронични и дегенеративни заболявания и др.

http://salutedelluomo.net/prodotti/compro-viagra-generico.php acquisto viagra online in italia, Cialis, Levitra, Kamagra, Propecia, Lasix online senza ricetta in Italia. https://farmaciaviagra.com/articoli/cause-insolite-dei-problemi-di-erezione-e-come-affrontarli.html Perché gli uomini hanno i problemi di erezione Панкреасни ензими

http://dimogroup.com/public/vardenafil/ acquista levitra su internet Ензимите, произвеждани от задстомашната жлеза са от животински произход и включват протеаза, амилаза и липаза, участващи в разграждането и усвояването съответно на протеини, въглехидрати и мазнини. Панкреасните ензими функционират в червата и в кръвта и подобно на растителните ензими подобряват усвояването на необходимите хранителни вещества и облекчават функциите на собствената ензимна система на организма. Освен това тези ензими имат и съществена роля в засилване на защитната роля на имунната система. В процеса на храносмилане, частично разградени белтъчни молекули преминават в кръвта. Имунната система на организма ги приема като чужди тела и реагира срещу тях като ги свързва с антигени изработени от нея в т.н. циркулиращи имунни комплекси. В здравия организъм тези комплекси се неутрализират от лимфната система но в случаите, когато не могат да се неутрализират и нивото им нараства, те причиняват алергични реакции и възпаления. В това отношение от значение е възможността панкреасните ензими да разградят циркулиращи имунни комплекси и да улеснят отстраняването им от организма през бъбреците. Панкреатичните ензими намират приложение за лечение на редица заболявания като инфекциозни и възпалителни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, мултиплексна склероза и рак.

http://hlmarchitects.com/viagra-switch-plate How to get Viagra? Лечение на туморни заболявания с панкреасни ензими

Редица експериментални и клинични проучвания показват възможности за повлияване на туморния процес от използването на панкреасни ензими. Основният механизъм на това въздействие включва разграждане на фибриновата обвивка на туморната клетка, което дава възможност антигените по повърхността й да бъдат разпознати и атакувани от имунната система. Разрушавайки обвивката на туморната клетка ензимите възпрепятстват възможността тя да проникне (метастазира) в други органи и системи на организма. Научни проучвания доказват, че прилагането на ензими и антикоагуланти може в значителна степен да намали метастатичния потенциал на туморната клетка. Освен това панкреасите ензими стимулират функциите на естествените клетки убийци, Т клетките и тумор-некрозисния фактор, заемащи важна роля в борбата на имунната система срещу туморното заболяване. Използването на ензимната терапия при туморните заболявания в Европа датира от 1949 г. с разработките на д–р Wolf от Германия, който създава ензимния препарат Wobe-Mugos. Със своя препарат той успешно е лекувал повече от хиляда болни с туморни заболявания. При 107 жени, оперирани за рак на гърдата и лекувани с Wobe-Mugos, пет годишната преживяемост е била 84% в сравнение с 43% до 48% на тези, които не са лекувани с ензими. Забележително добри резултати са получени от приложението на ензими, детоксикация и диета от д–р Nicholas Gonzales от New York при лечението на болни с тумори на панкреаса. Известно е, че тези тумори се отличават с агресивността си и незадоволително повлияване от стандартното лечение. Приложеното от д–р Gonzales лечение при 11 болни с рак на панкреаса показва 1–годишна преживяемост при 81% от болните и 2–годишна при 45% в сравнение със стандартната очакваема преживяемост от седем месеца. В друго проучване приложението на ензими при оперирани за рак на гърдата жени в I — III стадий е довело до 5–годишна преживяемост от 91% и 58% в сравнение със 78% и 48% при лекуваните с конвенционални методи.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

http://cheapgenericsonline.com/buy-viagra-online/ buy viagra no prescription Научете повече за нас…