Лечебни методи


Инсулин-потенцирана Химиотерапия

compro cialis generico Методът на лечение с инсулин-потенцирана терапия е създаден през 1930 г. от мексиканския лекар д-р Donato Perеz Garcia на базата на емпирични наблюдения…


Термотерапия

Comprare Viagra online e prodotti contro la disfunzione erettile in online farmacia italiana. Viagra Generico, Cialis, Levitra, e molti altri prodotti. Хипертермията е лечебна процедура, която предизвиква повишаване на общата телесна температура или температура на локален участък от тялото до 39 — 42° С…


Електрохимична терапия на туморни заболявания

Patients reviews on viagra for erectile dysfunction Електротерапията е един от алтернативните методи за лечение на туморни образувания, който със своята простота, безопасност на приложение и ефективност привлича все повече вниманието на изследователи и практикуващи лекари.


Озонотерапия

compro cialis Озонът е безцветен газ, със специфична миризма. Той е открит в средата на 19 век. Молекулата му се състои от три кислородни атома…


Диетичен режим

Feeling the pinch of expensive Viagra? buy viagra online in Australia from Canada Pharmacy—a licensed Canadian mail order pharmacy—to save up to 80%. Read on to learn more Храненето има централна роля за поддържане на здравословното състояние на човешкия индивид. Множество научни проучвания доказват връзката между храненето и риска от заболяемост…


Лазерна терапия

cheap prednisone online Cialis Viagra Online Canada - Order Cheap Tadalafil (Generic Cialis) Online, It is the only drug which is not only fast acting (works in Нискоинтензивната лазерна терапия от дълги години намира широко приложение в арсенала на физиотерапията. Развитието на лазерните технологии през последните 20 години значително разшири приложението им в медицината…


Детоксикационна терапия

http://shopmedssavemoney.com/buy-synthroid-online/ buy synthroid online В последно време все повече внимание се отделя на влиянието на различни токсини от екзогенен (извън тялото) и ендогенен (в организма) произход върху клетъчния метаболизъм, които са в основата за възникване и развитие на различни заболявания, в това число и тумори…


Инфузионна терапия

Le cause insolite di difficoltà con l'erezione Рационалното хранене на болните е от важно значение за крайния изход на лечението. Дори и при видимо здрави хора, редица тъкани и органи, могат да са с изчерпани нива на жизнено важни хранителни елементи и това е предпоставка за възникване на различни хронични заболявания…


Имунотерапия

buy viagra online Началото на модерната имунотерапия датира от 1980 г., когато в резултат на множество експериментални и клинични проучвания се достигна до критично натрупване на познания и се създаде една нова и перспективна клинична дисциплина в медицината…


Ензимотерапия

Ензимите представляват биологични катализатори, които стимулират специфични химични реакции в организма. Животът и функциите в организма са невъзможни без наличието на ензимите произвеждани в него…


Антистресова Терапия

Стресът е състояние на реакция на организма в резултат на различни прекомерни стимули, при което се нарушава духовното и физическо здраве на индивида. Факторите, които водят до стрес могат да бъдат вътрешни и външни…


ДЕНС–терапия

Способността на нашия организъм да се настройва (адаптивна енергия) не е безкрайна. С намаляването й идват болести, старост и смърт…


Фотодинамична терапия

Фотолуминесцентната диагностика (ФД) и Фотодинамичната терапия (ФДТ) са принципиално нови методи за откриване и лечение на злокачествени заболявания…


Ваксина на Коули

През 1890 г. Харвардският възпитаник и по-късно хирург в болницата Слоан-Кетеринг, САЩ (Sloan-Kettering Hospitsl, New York City) д-р Уйлиям Коули (William B. Coley, 1862-1936 г.) прави вълнуващо откритие, което поставя основите на съвременната имунология. Повод за това става наблюдението му върху болен с напреднал сарком, неколкократно опериран безуспешно…


КВЧ терапия

Електромагнитните полета са фактор, който оказва съществено значение върху процесите в живата природа. Науката от дълго време се занимава с изучаване на влиянието на електромагнитното излъчване върху биологичните структури…


Биорезонансна терапия

Електромагнитната енергия под формата на статично електричество или магнитно поле, слънчеви лъчи, най – вече в инфрачервения и ултравиолетовия диапазон, са били използвани за лечение още от древността…


Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Discount Pharmacy Online Научете повече за нас…